Archive for desembre 15th, 2012

Enric I. Canela No havia tingut temps per dedicar a un magnífic, al meu parer, article del professor emèrit del Centre de Biotecnologia i Genòmica de Plantes de la Universidad Politècnica de Madrid, Alonso Rodríguez Navarro. L’article es titula El fracaso de la investigación no permite cambiar el modelo productivo. La tesi, perquè està ben […]

Enric I. Canela Avui el Govern i totes les universitats catalanes, tant públiques com privades, s’han compromès en defensa de la immersió lingüística i d’un model propi i coordinat d’accés a l’ensenyament universitari. La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), convocada de manera extraordinària per avaluar l’impacte de l’avantprojecte de Llei de Millora de […]