- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Una possible selectivitat amb el català fonamental

Enric I. Canela

Avui el Govern i totes les universitats catalanes [2], tant públiques com privades, s’han compromès en defensa de la immersió lingüística i d’un model propi i coordinat d’accés a l’ensenyament universitari.

La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), convocada de manera extraordinària per avaluar l’impacte de l’avantprojecte de Llei de Millora de la Qualitat Educativa en el sistema d’educació superior, ha aprovat per unanimitat un acord en defensa de la immersió lingüística i d’una prova coordinada d’accés a les universitats catalanes si s’elimina la selectivitat.

A la Junta extraordinària del CIC hi han assistit els rectors de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat Ramon Llull, la Universitat Internacional, la Universitat Abat Oliba, la Universitat de Vic i la Universitat Oberta de Catalunya.

La prova d’accés catalana [3] inclouria proves específiques ponderades de matèries relacionades amb els graus i, per als estudiants de secundària de Catalunya, també tindria un examen de llengua catalana. La junta de rectors considera imprescindible mantenir el procés de preinscripció per les universitats públiques i la Universitat de Vic basat en la nota final d’accés, fruit de la ponderació de la revàlida (que equivaldria al 60%) i de les proves complementàries (40%).