Enric I. Canela

Llegia una entrevista amb José Ginés-Mora, un dels professors més reconeguts en l’estudi de la gestió universitària. L’entrevista és interessant, així sense detallar.

Una mica tòpica. Ens diu que el professorat no té incentius per ensenyar, que es posa per davant la recerca. Jo crec que això no és específic del sistema de l’estat espanyol. A tot arreu al professorat se’l promociona i valora per la recerca i això no és cap obstacle per ensenyar bé. En tot cas, aquí el professorat sènior dedica més hores a la docència que el que dedica en altres llocs.

En altres llocs no tenen funcionaria, correcte. Caldria canviar el sistema, vell, sí.

Que les Politècniques tenen més contractes i això diversifica ingressos? Sí, però no els resol el pressupost. El problema no són els ingressos per contractes. Quin marge deixen? Si no deixen marge o aquest és negatiu, cap benefici per a les finances de la universitat. Algunes Politècniques tenen problemes per pagar la nòmina. El problema és molt més complex.

Tota la raó en desenvolupar la comptabilitat analítica. Cal fer públics els costos. No passa absolutament res. És el que cal fer.

José Ginés-Mora pensa, segur, que cal fer reformes profundes. Jo també. No cal fer tants diagnòstics i comissions de discussió. Autonomia completa a les universitats i retiment obligat de comptes per cobrar la subvenció del govern que toqui. Ja en parlaríem després.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació