Enric I. Canela

Madri+d fa un resum de l’informe The 2012 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, que sintetitzo més avall. El que no diu el resum és la molt dolenta posició de l’Estat espanyol. Menys encara que la posició catalana és un autèntic desastre. La presència de grans empreses catalanes en aquest quadre és mínima i bastant a la cua. Tenim poques empreses grans i aquestes no destinen pràcticament res a R+D.

Les empreses establertes a la Unió Europea han augmentat el 2011 un 8,9% la seva inversió en R + D davant del 6,1% de 2010. Aquest percentatge és lleugerament inferior al 9% de mitjana nord-americana, però supera en 1,3 punts la mitjana mundial i en 7,2 punts a la de les empreses japoneses.

El Quadre d’indicadors de 2012, que inclou els principals 1.500 inversors en R + D mundials, apunta que el creixement de l’ocupació en els sectors intensius en R + D va ser superior a la mitjana. De les cinquanta principals empreses a escala mundial, quinze procedeixen de la UE, divuit dels Estats Units i dotze de Japó. El conglomerat automobilístic Toyota se situa en primera posició, mentre que l’alemany Volkswagen, la primera empresa de la UE a la classificació, es troba en tercer lloc. Les dades d’Eurostat més recents indiquen que l’increment de la despesa en el sector privat va elevar la despesa combinat públic i privat en recerca a la UE fins el 2,03% del producte interior brut (PIB) el 2011, mentre que l’any anterior va ser de 2,01%.

La Comissió ha suggerit un pressupost de 80 milions d’euros per Horitzó 2020 amb la finalitat d’incrementar la recerca i la innovació i que aquestes al seu torn donin un impuls al creixement i l’ocupació. Pel que fa a la inversió total, una anàlisi de la mateixa mostra que EUA van superar a la UE amb 178.400 milions d’euros invertits enfront dels 144.600 milions de la segona. Al capdavant de les cent primeres empreses que van informar d’un major augment de la despesa en R+D es col·loquen Huawei, Apple i STMicroelectronics. Els fabricants d’automòbils BMW (Alemanya) i Renault (França) van comunicar un augment en la seva despesa en R+D en els sectors dedicats a l’automobilisme i els components: 21,6% i 19,4% respectivament.

De l’informe es desprèn que el sector automobilístic és un dels que més contribueixen al creixement de la inversió en R+D a la UE amb un percentatge del 25%. El Quadre d’indicadors es basa en una mostra de 1.500 empreses que es consideren els principals inversors en R+D a tot el món. En ell es mesura el valor total de la inversió global en R+D de les empreses finançada amb fons propis amb independència d’on té lloc l’activitat principal de R+D. De les 1.500 empreses, 405 procedeixen de la UE, 503 dels Estats Units, 296 del Japó i altres 296 del resta del món.

Cal ressenyar que la UE és una de les ubicacions preferents per a la R+D executada per empreses de fora de la Unió, i que la inversió externa en R+D contribueix a augmentar la competitivitat i l’ocupació a la UE.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació