Enric I. Canela

Llegeixo que el Govern de la Generalitat, a proposta dels departaments de Governació i Relacions Institucionals, d’Economia i Coneixement, i d’Ensenyament, ha aprovat avui interposar un recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional en relació amb el Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu perquè considera que envaeix competències en la determinació de la jornada lectiva del personal docent i en el termini per a la substitució transitòria del professorat. Concretament, el recurs s’interposa contra els articles 3, 4, 6, en els seus apartats 1, 3, 4 i 7.

En els aspectes relatius a la universitat, el Govern recorre l’article 6.u, relatiu als requisits de creació i manteniments de centres i estructures universitàries; el 6.tres, relatiu a la cooperació entre universitats, i el 6.quatre, relatiu al règim de dedicació del personal docent i investigador, en considerar que vulnera les competències de la Generalitat en aquests processos, recollides a l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Així mateix, el Govern també recorre l’article 7, sobre el finançament de beques i ajuts a l’estudi, ja que no respecta l’autonomia financera de la Generalitat en aquesta matèria.

Era d’esperar, no sé per què ha trigat tant. No servirà per gaire, d’aquí cinc anys els Tribunal Constitucional potser dirà que té raó la Generalitat.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació