- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

El forat negre de les universitats

Enric I. Canela

Abans escrivia Alerta vermella a les universitats [2], referint-me a la greu situació que travessen les universitats. Avui mateix un article [3] ens explica com estan els diferents pressupostos de les universitats per al 2013.

Totes les universitats menys la UB i la UPC han aprovat els pressupostos. La UB va tenir eleccions i va ser impossible, la UPC està en un procés de reforma. Els tenen prorrogats i s’aprovaran a final de trimestre. També aleshores se sabrà millor el que farà la Generalitat amb el pressupost. I la Generalitat no ho sabrà fins que no es fixi el límit de dèficit que li concedeix l’Estat espanyol. Així doncs, supeditats a Mariano Rajoy.

Les universitats que han aprovat el pressupost, l’han aprovat equilibrat, no pot ser altrament. La UAB va patir una forta crisi econòmica al 2012, no sé el seu resultat econòmic, però ateses les circumstàncies suposo que el nou equip no haurà pogut eliminar el dèficit previst fa uns mesos. Les altres universitats, més petites, tot i les angoixes, no estan tan malament com les grans. La UPF, per exemple, que té un dèficit de 8 milions d’euros, l’ha pogut reduir una mica perquè va tancar amb un superàvit de 460.000 euros.