- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Com saber de les empreses i els centres de recerca

Enric I. Canela

El Bloc de l’Observatori de la Recerca (OR-EIC) parlar de dos nous directoris científics [2]. Un és ben curiós. En el de la Institució CERCA [3]es recullen totes les xarxes socials dels centres CERCA [4] i queden actualitzades les fitxes de contacte de cada centre.

L’altre, molt útil, el de Biocat [5], ofereix en el directori [6] informació pública de les empreses i entitats del sector biotecnològic, biomèdic i de les tecnologies mèdiques de Catalunya.

Podeu amplia la informació a l’article original.