Enric I. Canela

El president de la Confederació de Societats Científiques d’Espanya (COSCE), Carlos Andradas, ens anunciava que dilluns 4 a les 11 del matí, juntament amb la CRUE i els OPIS es reuniria amb la secretària d’Estat d’R+D+i per parlar de la retallada patida pels projectes de recerca fonamental no orientada (veure La COSCE contra la política de recerca del govern espanyol).

Avui hem rebut una carta que Carlos Andradas ha enviat a tots els presidents de les societats científiques que formen la COSCE que diu:

Benvolgut President,

Com t’havia anunciat, el dilluns 4 vam mantenir una reunió a la Secretaria d’Estat de Recerca, en què hi va haver representants de tots els OPIS, diversos rectors de la CRUE encapçalats per la seva presidenta, Adelaida de la Calle, i jo mateix per la COSCE . Et resumeixo a continuació els punts principals.

La secretària d’Estat comença amb una succinta introducció sobre les dificultats existents, el seu desig d’un major pressupost i cedeix la paraula a Joan Vázquez, director general de Recerca Científica i Tècnica.

El director ens dóna detalls de la convocatòria, com el nombre de projectes presentats, projectes aprovats, distribució per àrees, etc. Ens informa que, encara que es tracta de la convocatòria de 2012, la primera anualitat es fa amb càrrec als pressupostos de 2013, davant la qual cosa i a causa de les restriccions pressupostàries tenien dues alternatives: o disminuir el nombre de projectes, revocant alguns dels concedits, o recórrer a fórmules com les quatre anualitats, però comptant sempre amb redistribuir en tres pagaments, opció amb la qual ja fa temps treballant. També han disminuït els overheads del 21 al 17% per tal de disposar de més pressupost per al desenvolupament dels projectes.

Ens informa que, malgrat el publicat al BOE, el seu objectiu és utilitzar romanents no executats o inexecutables i FEDER, tant en la seva quantitat global com en la seva distribució per regions, per aconseguir efectuar els pagaments en tres anualitats del 37%, 34% i 29%, encara que aquests percentatges podrien variar per comunitats autònomes en funció de la maniobrabilitat dels FEDER. Manifesta que la publicació al BOE els va sorprendre perquè esperaven publicar un cop resolt el tema de la redistribució i informats els interessats.

En el torn de preguntes, la majoria se centren en aspectes tècnics sobre la justificació dels projectes, la previsió de bestretes i els possibles inconvenients burocràtics per la no coincidència amb el publicat al BOE.

Jo vaig manifestar que, tot saludant amb molt de gust això de les tres anualitats i agraint l’esforç que s’està fent, segueixo sense entendre molt bé i pregunto si aquests moviments alternatius comptaran amb l’oposició del totpoderós Ministeri d’Hisenda. Em responen que el procés va bé, està molt avançat i esperen poder comunicar molt aviat als interessats.

Insisteixo que la percepció que es transmet és que tot es converteixi en una cursa d’obstacles, i que cal un compromís polític ferm del Govern (i, en particular, d’Hisenda) amb la recerca, per poder treballar amb estabilitat, sense sobresalts i amb un marc clar.

I això va ser tot. Res essencialment nou, llevat del tema dels percentatges concrets que us he assenyalat i que sembla que va per bon camí. Esperem que així sigui.

La meva opinió és que una carta a Presidència del Govern i el ministre d’Economia signada per totes les societats pot ser una bona iniciativa. Podem aprofitar, a més, la recent aprovació en Consell de Ministres de l’Estratègia i el Pla Estatal de Ciència Tecnologia i Innovació. Ens posem a treballar-hi.

Rep una cordial salutació,

Carlos Andradas

Bé, efectivament res de nou, però l’acció conjunta de tots, investigadors i rectors pot fer que les coses es redrecin una mica.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació