- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Catalunya en el BiophotonicsPlus

Enric I. Canela

Llegeixo que [2] el Govern ha aprovat avui la signatura de l’acord de consorci entre ACC1Ó, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana del Departament d’Empresa i Ocupació, i les sis entitats europees que participen en el projecte BiophotonicsPlus. Es tracta d’un projecte europeu que forma part del 7è Programa Marc de la Comissió Europea i que té com a objectiu impulsar l’R+D en l’àmbit de la fotònica. Dinamarca, Itàlia, Israel, el Regne Unit, Bèlgica i Lituània són els membres europeus que gestionen el projecte, juntament amb Catalunya.

Amb un pressupost global de 10,3 milions d’euros, BiophotonicsPlus finança projectes de recerca en el camp de l’òptica i la fotònica aplicades a les ciències de la vida i la salut. En concret, impulsa iniciatives en els sectors de la medicina, la salut, la farmàcia, el medi ambient, la seguretat alimentària, l’aigua, la cosmètica i la medicina veterinària.

A través d’aquest acord, ACC1Ó participarà en aquest projecte amb un pressupost de 750.000 euros, finançats en un 33% per la Comissió Europea. Amb aquesta partida ACC1Ó convocarà ajuts per a les 8 propostes d’R+D amb participació catalana presentades prèviament a la primera fase internacional del projecte BiophotonicsPlus. La inversió potencial generada per aquests projectes és de 3,6 milions d’euros en actuacions d’R+D a Catalunya.

No sé quines propostes hi ha en aquest moment. Investigaré.