Enric I. Canela

L’altre dia, arran de l’aprovació del pressupost de la UPC per part del seu consell de govern, publicava La UPC en dèficit queda sota la “tutela” de la Generalitat.

Avui podeu llegir al web de la UPC la notícia de l’aprovació definitiva del pressupost per part del seu consell social. La nota explica bé el que s’ha aprovat. Assenyalo alguna cosa: Pel que fa als ingressos, en el pressupost de 2013 es preveu en termes generals una reducció de 10,4 % respecte a l’any passat i una retallada dels fons procedents de la Generalitat de Catalunya d’un 11,3% i del 30% per part de l’Estat. També té en compte un increment dels ingressos procedents de les matrícules vinculat a l’IPC. Pel que fa al destí dels fons previstos, la UPC reduirà en un 6,48% el capítol dedicat a finançar el personal, un 48% la inversió en obres i equipaments i un 9,7 % el funcionament de la universitat.

Indica que el dia 12 es signar el Pla d’estabilització amb la Generalitat. Destaco: El Pla preveu disminuir l’activitat de les unitats que no siguin imprescindibles per al normal funcionalment de l’activitat docent, de recerca i de transferència del coneixement que es realitza a la Universitat, reorganitzant, disminuint o fusionant, si és necessari, estructures per facilitar l’estalvi. El pla preveu un sobreesforç del PDI i PAS fix, davant la impossibilitat de mantenir el grau actual de contractació interina i temporal , com també reorganitzar el PDI i el PAS de tota la universitat. També obliga a disminuir la plantilla de PDI i PAS incidint especialment sobre la temporalitat, amortitzant places vacants i ocupades actualment per personal interí.
Igualment es preveu modificar la Relació de Llocs de Treball (RLT), que haurà de reflectir les minoracions realitzades, i les requalificacions de llocs de treball necessàries a conseqüència de reorganitzacions d’unitats, serveis, centres i departaments. El pla inclou una modificació d’estructures que afectaran a la reorganització de PAS, així com la modificació de l’RLT, que haurà de presentar-se a aprovació del Consell Social, en la sessió següent a la d’aprovació del pressupost de 2013
.

El pressupost no s’ha aprovat per unanimitat, cosa previsible. Ha comptat amb nou vots a favor, tres vots en contra i una abstenció. La reunió del consell social s’ha dut a terme aquest matí a la Secretaria d’Universitats. Prop de 200 estudiants i personal de la UPC s’han concentrat a les portes de la Secretaria d’Universitats i Recerca i han tallat la Via Laietana com a senyal de protesta pels futurs acomiadaments. Molt poca gent atesa la gravetat de la crisi, la qual cosa vol dir que tot està bastant assumit pel col·lectiu. Les mesures es veien venir i no s’albirava cap solució.

Poc més es pot dir. La UPC sota control de la Generalitat, personal acomiadat i una època dura.

Orladiari publica una declaracions d’Alícia Fernández, presidenta de la Junta PAS-F i Sergi Fillet, delegat del Comitè PDI-L i membre del claustre. Els dos col·lectius, PDI i PAS, creuen que amb l’acomiadament del personal no permanent s’està obrint la porta a poder iniciar expedients de regulació d’ocupació (EROs) a la resta del personal laboral.

Una resposta a “Aprovat definitivament el pressupost de la UPC amb les mesures complementàries”

  1. […] de docents i investigadors associats, que afectarà unes 250 persones, segons els sindicats (veure Aprovat definitivament el pressupost de la UPC amb les mesures complementàries i La UPC en dèficit queda sota la “tutela” de la Generalitat). L’assemblea, que […]

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació