Enric I. Canela

Llegia un titular i unes línies, no hi estic subscrit: Deia:

Beques misèria: 7 euros al dia per a joves molt formats

L’entrevista de feina va ser en francès, anglès i català. A més de l’exigència d’idiomes, es requeria una titulació superior. Als seus 28 anys, Marta Muixí hi afegia quatre anys d’experiència laboral i una especialització acadèmica, a través d’un màster i dos postgraus, adequada a la posició ofertada. Però l’entrevista no era per a un lloc de treball sinó per a una beca, a l’Institut Europeu de la Mediterrània …

M’intrigava i he buscat. He trobat: RESOLUCIÓ 1/2012, de l’Institut Europeu de la Mediterrània, per la qual s’aproven les bases reguladores i es fa pública la convocatòria per a l’any 2013 de concessió de beques de formació pràctica d’àmbit euromediterrani per a llicenciats superiors.

Proporcionen un màxim de 6.000 euros a l’any. Resulta que les persones beneficiaries hauran de desenvolupar la seva activitat amb una dedicació de 35 hores setmanals en horari de matins i tardes de dilluns a divendres. La distribució horària es fixarà en funció del pla de treball que es determini. Excepcionalment, i de manera subordinada a les necessitats del l’Institut, els becaris podran gaudir de permisos ad hoc. Per a aquests casos s’establirà un mecanisme de compensació horària a fi i efecte d’assolir la dedicació anteriorment assenyalada.

I resulta que la dotació de cada beca cobreix, bàsicament, les despeses del viatge d’anada i tornada, de transport, d’allotjament i de manutenció.

En concret, en la dotació de la beca s’engloben les despeses següents:

a) L’adquisició dels bitllets d’anada i tornada a la ciutat de destinació.

b) La contractació per part del/de la beneficiari/ària d’una assegurança de malalties i accidents per una durada igual a la de la beca.

c) Qualsevol despesa corrent necessària per garantir el desenvolupament correcte de l’activitat objecte de la beca.

O sigui, si ho entenc bé, treballaran gratis i pagaran IRPF. Us convido a llegir la convocatòria.

Figura que rebran una formació, però hauran de fer una tasca de nivell superior. Francament, ho trobo poc ètic si ho comparo amb les beques de Formació de Personal Universitari o Investigador.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació