Enric I. Canela

El consell de govern de la UPC ja ha finalitzat.

El Consell de Govern de la UPC ha aprovat la convocatòria d’una sessió extraordinària del Claustre Universitari amb un únic punt de l’ordre del dia: el debat i la votació de la iniciativa presentada de convocatòria extraordinària d’elecció del rector o rectora. La reunió tindrà lloc el dia 17 de maig. La iniciativa s’ha presentat al Consell de Govern a partir de la presentació de 125 signatures de membres del Claustre Universitari.

En la sessió, i atès que el Consell de Govern no n’és competent i per tal de poder donar compliment a l’acord del darrer Claustre Universitari, el rector ha presentat, i ha estat aprovat per consens, la sol·licitud al president del Consell Social, Joaquim Boixareu, de la convocatòria d’una sessió extraordinària d’aquest òrgan. En aquesta sessió s’ha de tractar l’anul·lació en el pressupost de 2013 de “la disminució de la plantilla de PDI i PAS, incidint especialment en la temporalitat, amortitzant places vacants i ocupades per personal interí”.

Després d’un ampli debat, el Consell de Govern de la UPC ha rebutjat per 28 vots en contra i 23 a favor la Modificació de la Relació de Llocs de Treball que preveia l’amortització de 87 places del Personal d’Administració i Serveis ocupades per personal interí.

Evidentment, el consell social no ratificarà aquesta decisió. Com segueix això? Cap dubte, la intervenció està demanada i no requereix cap aprovació. El tema no és quina és la solució legal. Quina serà la política?

Una resposta a “La UPC diu no als acomiadaments”

  1. […] el consell de govern de la UPC va dir no als acomiadaments aprovats no fa gaire (veure Aprovat definitivament el pressupost de la UPC amb les mesures […]

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació