Archive for maig 5th, 2013

Enric I. Canela El talent emigra d’Espanya. El problema és que emigra de Catalunya i que possiblement ja no el recuperarem. Durant anys hem estat acollint emigració d’altres països, gent sense qualificació que cercava treballar en la construcció o en el que fos. Ara són aquí i tenen necessitats que no es poden pagar perquè […]