Enric I. Canela

Al gener us comentava que havia sortit el 7è informe INNOVACEF (veure El que pensen els joves investigadors). Avui he vist l’informe INNOVACEF 2013, el 8è. Apareix sota el títol: Sólo el 20% de los jóvenes investigadores españoles en el extranjero se plantea regresar a España.

Podeu agafar l’informe aquí.

Els principals resultats de l’Enquesta (entenent ES com els joves investigadors que treballen a Espanya i per EX, els científics espanyols a l’exterior):

 • El 78% dels ES té expectatives favorables en relació amb la publicació dels seus coneixements enfront del 93% dels EX.
 • Les perspectives positives de patentar es mantenen escasses per ambdós col·lectius i no superen la barrera unes expectatives mitjanes, amb un 44% per als EX i un 29% per als ES.
 • El 60% dels EX considera que s’obtindran nous o millorats productes / processos dels seus projectes d’R+D+I enfront del 51% dels ES.
 • Només el 21% dels ES està rebent o ha de rebre formació enfront d’un 68% dels EX.
 • Pel que fa a la satisfacció amb la carrera investigadora que se’ls ofereix, el 80% dels EX mostren expectatives favorables amb la mateixa, per un 34% dels ES que manifesta aquesta mateixa consideració.
 • El 53% dels EX té perspectives positives que es contracti personal investigador per a la realització dels seus projectes d’R+D+I per un 15% en el cas dels ES.
 • El 88% dels EX considera que hi ha moltes possibilitats que s’augmentin les despeses específicament científics, enfront d’un 26% dels ES que mostren expectatives favorables en aquest mateix aspecte.
 • L’acció comercial sistemàtica dels departaments encarregats de la transferència del dels resultats de la R+D+I en les seves organitzacions no desperta gran confiança en cap dels dos col·lectius, amb un 44% dels EX i un 16% per als ES, que mostren expectatives favorables en aquest aspecte.
 • Un 51% dels EX està cooperant en l’actualitat amb altres socis o col·laborarà pròximament en projectes tant multidisciplinaris com unidisciplinaris per un 29% dels ES.
 • El 89% dels EX enfront del 40% dels ES està d’acord amb el finançament que rep, tot i que creuen que seria convenient percebre una major quantitat de recursos financers en funció dels objectius assolits i dels que es poden obtenir.
 • El 43% dels EX afirma que els seus resultats ja han aconseguit millorar la competitivitat de les seves organitzacions, per únicament un 29% dels ES que ja ha aconseguit aquests avantatges de competitivitat.
 • El 19% dels EX ja ha convertit aquestes millores de competitivitat en beneficis econòmics per a la seva organització, per un 7% dels ES, que ja han obtingut aquestes importants guanys.

INNOVACEF 2013 s’ha realitzat sobre una mostra 773 científics, dividits en 546 joves investigadors que realitzen la seva activitat a Espanya i 227 científics espanyols que desenvolupen la seva tasca a l’exterior.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació