Enric I. Canela

S’ha publicat el programa RecerCaixa impulsat per La Caixa” i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). Es destinen 1.800.000 euros. Es poden demanar fins 100.000 euros inclòs l’overhead institucional. El termini de presentació dels projectes finalitza el 16 de juny.

El temes possibles són:

Educació

1. Reptes en l’aprenentatge de les ciències, les matemàtiques i la tecnologia

Investigacions dirigides a innovar i millorar l’ensenyament de les ciències, les matemàtiques i la tecnologia a tots els nivells educatius.

2. Impactes de l’educació en l’economia i el benestar social

Investigacions que permetin avançar en el coneixement de l’impacte que l’educació (formal i no formal) té en la capacitat econòmica i productiva del país i en el benestar i el progrés de la societat.

Inclusió social

3. La cultura com a font de cohesió social

Investigacions que situïn la cultura, entesa en un sentit ampli, com a motor d’integració social de persones i col·lectius i com a font de desenvolupament econòmic i territorial

4. Benestar i desenvolupament dels infants en situacions d’adopció, acolliment i tutela

Investigacions dirigides a millorar la qualitat de vida i el desenvolupament integral dels infants que es troben en qualsevol de les etapes del procés d’adopció i acolliment.

Discapacitat

5. La casa i la ciutat adaptades a les persones amb discapacitat (enfocament tecnològic, urbanístic i/o sociològic i convivencial)

Investigacions dirigides a millorar la integració social de persones i col·lectius amb discapacitat (ja sigui física o mental) i incidir positivament en la seva autonomia i qualitat de vida, a través de l’adaptació de la casa i la ciutat.

6. Inclusió social de persones amb discapacitat

Investigacions que explorin noves formes d’integració social de persones amb discapacitat (ja sigui física o mental), amb horitzons d’autosuficiència.

Ocupació

7. Mercat de treball i precarietat laboral, en especial dels joves

Investigacions dirigides a millorar les possibilitats d’accés al mercat de treball i les trajectòries laborals dels joves i d’altres col·lectius en risc d’exclusió social. Investigacions dirigides a l’exploració de noves vies d’ocupació, autoocupació i emprenedoria.

Salut Pública

8 Envelliment actiu i saludable

Investigacions dirigides a millorar la qualitat de vida de les persones grans, estimulant l’autonomia i promovent la seva salut física i mental. Investigacions que avancin en la prevenció de malalties desencadenades per hàbits no saludables o per la inactivitat, amb l’objectiu de proporcionar un major benestar físic i emocional de les persones grans i millorar-ne així la seva capacitat funcional.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació