- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Signeu la segona Carta per la Ciència

Enric I. Canela

A primers de novembre vaig publicar Sense R+D+i no hi ha futur [2] on comentava que s’havia presentat una Carta per la Ciència. No ha donat resultat, ara ve la segona. Signeu si us plau

SEGONA CARTA PER LA CIÈNCIA

Ja fa un any i davant les dràstiques retallades que s’apliquen a la R+D+I espanyola, COSCE, CRUE, FJI, PID, FEI, CCOO i UGT van elaborar una Carta Oberta que es va enviar al Govern i grups parlamentaris per intentar paralitzar la duríssima política pressupostària llançada contra el sistema espanyol d’R+D+i. La carta va ser subscrita per més de 40.000 científics i tecnòlegs procedents de la gran majoria de les universitats i centres de recerca espanyols.

Els fets succeïts des de llavors no han fet sinó agreujar el penós escenari que denunciàvem:

1) El Programa de Reformes (PNR) remès pel Govern a la UE anuncia la congelació de la inversió en R+D fins a l’any 2020 i reduir l’objectiu a aconseguir un 2% del PIB en aquesta data, davant del 3% inicialment previst. Tot això, amb la il·lusòria previsió de duplicar una inversió privada que no para de caure per efecte de la crisi.

2) La inversió pública s’ha reduït un 13,7% en subvencions en l’últim any, acumulant una retallada del 40% des de 2009. A més, el pressupost
aprovat pateix un posterior segrest per part del Ministeri d’Hisenda en forma de “no disponibilitat”, a la qual s’afegeix la negativa del Ministeri d’Hisenda a transferir fons a les comunitats autònomes que no compleixen l’objectiu de reducció de dèficit, amb la consegüent mort per inanició de grups i centres de recerca, als que se’ls nega la finançament de projectes que ja estaven aprovats per culpa d’una mala gestió de les seves respectives comunitats autònomes totalment aliena als investigadors.

3) El finançament dels projectes de recerca de la convocatòria de2012 va ser modificada a quatre anualitats després que ja haguessin estat
aprovats. Tot i això, complert ja el primer quadrimestre, aquests projectes no han rebut encara els fons per a l’any 2013.

4) Les convocatòries de 2013 del Pla Estatal de Ciència, Tecnologia i Innovació estan paralitzades. Si no es fa de manera immediata, un terç dels investigadors es quedarà sense recursos durant 2014.

5) Hi ha una pèrdua accelerada de capital humà, tant en el sistema productiu com en l’acadèmic. Els investigadors que es jubilen no estan sent reemplaçats ni tan sols al ritme de l’exigu 10% que permet la llei: el nombre de noves places estables en els organismes públics de recerca s’ha desplomat, passant de 681 el 2007 a 15 en 2013. Els programes de contractació de joves investigadors pateixen reduccions del 30% o superiors. Els contractats Ramón y Cajal, investigadors de destacada experiència internacional i prestigi en el seu camp, que es van recuperar de l’èxode amb promeses incomplertes de estabilització, han ara, en molts casos, tornar-se a expatriar.

6) Les empreses innovadores no troben l’accés al crèdit i els pressupostos destinats al suport i col·laboració publico-privada, després de ser retallats any a any, s’executen per sota del 50% davant la falta de cofinançament de l’aportació pública.

7) Davant d’aquesta situació, el Govern insisteix en la seva política de “fer més amb menys” que ha estat durament criticada a nivell internacional i que demostra una irresponsable manera d’eludir els seus compromisos i responsabilitats.

Assistim al desmantellament d’un sistema que ha costat dècades crear i a l’amenaça de l’abandonament de línies de recerca i de desenvolupament tecnològic que són punteres. Alhora, la reducció de les nostres aportacions a organismes europeus de recerca (CERN, ESA, ESF) posa en risc la nostra participació i la nostra capacitat de retorn d’Europa. Davant d’aquest panorama, el Col·lectiu Carta per la Ciència expressa la seva convenciment que només en el marc d’una estratègia consensuada entre govern, partits polítics, agents socials i la comunitat científica, podrà dissenyar una sortida viable a la crisi que afecta la nostra societat, una sortida en la qual la ciència i la tecnologia constitueixen elements bàsics.

Davant d’aquesta política que condemna al sistema d’R+D+I al col·lapse, el col·lectiu “Carta per la Ciència” planteja el següent decàleg de demandes:

1) Posada en marxa del Pla Estatal d’R+D+I 2013 i compliment estricte dels terminis en el futur.

2) Coherència en la política de recursos humans per atreure i retenir el talent a Espanya, mantenint el talent actual i en especial els contractats Ramón y Cajal, i planificació consensuada d’una carrera investigadora coherent, capaç d’evitar la pèrdua irreparable de generacions futures de científics, tecnòlegs i personal de recerca.

3) Eliminació de la restricció del 10% en la taxa de reposició d’ocupació públic en el conjunt del sector de R+D+i.

4) Llançament de l’Estratègia d’R+D+I amb inversions que permetin complir el compromís d’una inversió del 2% del PIB en el període 2013-2016.

5) Manteniment de la inversió pública en ciència bàsica.

6) Execució del 100% del pressupost aprovat per a R+D+I per les Corts Generals. En anys anteriors ha estat impossible gastar una part important del pressupost a causa de la seva pròpia estructuració.

7) Transferència de fons als centres i grups de recerca amb projectes aprovats independentment de si la seva comunitat autònoma ha complert l’objectiu de dèficit o no.

8.) Aplicació i desenvolupament del títol II de la Llei de la Ciència, Tecnologia i Innovació que fa al personal de recerca.

9) Creació de l’Agència Estatal de Recerca com un organisme autònom i independent amb un pressupost plurianual.

10) Obertura d’un procés de negociació que porti la consecució d’un acord social i polític per preservar la R+D+I dels vaivens econòmics i polítics.

Si no s’adopta un canvi de rumb, l’actual situació pot derivar en la ruïna del sistema científic espanyol i dels recursos humans i institucionals que ens hem dotat al llarg dels últims 30 anys. Entenem que és fonamental el compromís dels responsables de grups científics, i per això sol·licitem la signatura i suport de directors, rectors, subdirectors, vicerectors, caps de departament o institut, degans, professors i de tots els treballadors del sistema de recerca: científics, tecnòlegs, ajudants, tècnics i ciutadans.

En els propers dies, el Govern hauria de prendre decisions que evitin el enfonsament del sistema: Finançament del Pla Nacional 2013-2016, reorganització dels Organismes Públics d’Investigació, aportacions financeres a organismes a punt de fer fallida com el CSIC, i l’anunci de les previsions pressupostàries per al 2014. Amb la signatura de tots i la participació en les mobilitzacions que plantejarem per al dia 14 de juny, podem contribuir a paralitzar el desastre.

Para signar, visiteu aquest enllaç [3] (http://www.change.org/es/peticiones/aumentar-la-inversi%C3%B3n-en-i-d-i-evitando-as%C3%AD-el-%C3%A9xodo-masivo-de-nuestro-capital-humano [3])

Maig, 2013

Colectivo Carta por la Ciencia: http://conimasdmasihayfuturo.com [4]
COSCE. Confederación de Sociedades Científicas de España
CRUE. Conferencia de Rectores de Universidades Españolas
FJI. Federación de Jóvenes Investigadores
PID. Plataforma Investigación Digna
CC.OO. Confederación Sindical de Comisiones Obreras
UGT. Unión General de Trabajadores