Enric I. Canela

Llegeixo que la Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE) ha manifestat en una reunió amb representants del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport la seva preocupació per la difícil situació que pateixen les comunitats universitàries, després de constituir, a instàncies de la Secretaria d’Estat d’Universitats, la Comissió Mixta MECD-CRUE per a l’estudi de la millora del sistema.

Els representants de la CRUE han assenyalat que aquesta situació és conseqüència de les polítiques d’ajust pressupostari que s’han adoptat en l’àmbit estatal i autonòmic i han incidit en la necessitat de preservar, de forma prioritària, la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés i permanència en els estudis universitaris dels estudiants.

En aquesta primera reunió del Grup de Treball entre el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i representants dels Rectors d’Universitats públiques i privades, així com dels consells socials, s’ha respirat un clima de franca col·laboració i diàleg.

Així mateix, s’ha compartit una reflexió general sobre els assumptes de major impacte en la situació actual, fent especial èmfasi en els mecanismes de garantia de la qualitat en l’acreditació de titulacions, professorat, centres, departaments i universitats., segons ha avançat la CRUE.

Per la seva banda, des del Ministeri han destacat la voluntat de treballar conjuntament per abordar les mesures de reforma universitària. Així, assenyala que s’ha constatat un acord substancial en el diagnòstic de la situació, reconeixent la qualitat del model universitari espanyol, però també la necessitat de realitzar reformes que li permetin seguir sent competitiu en una societat més globalitzada.

La Comissió ha iniciat així l’anàlisi, que s’abordarà i desenvoluparà en profunditat en les properes reunions, amb l’objecte de tractar d’aconseguir els corresponents acords de reforma del marc vigent. A aquest efecte, està previst celebrar una propera reunió a finals del mes de juny.

En l’actual situació econòmica, totes les parts han transmès la seva preocupació per arribar a acords que millorin la formació que reben els estudiants i, d’aquesta manera, incrementar la seva ocupabilitat.

Per part de la CRUE, comença un procés de debat i estudi per a la presentació de propostes en cadascun dels àmbits identificats. Així, la presidència de la CRUE ha anunciat que convocarà a data immediata una Assemblea General en la qual s’establiran les línies bàsiques i es fixaran les corresponents propostes sobre les matèries abans esmentades.

La meva opinió és que per millorar la universitat catalana, el millor que es podria fer és que es cedissin totes les competència a la Generalitat de Catalunya i poguéssim sortir-nos de la Llei Orgànica d’Universitats. Un nou article que digués que la llei no es d’aplicació a Catalunya.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació