- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Els becaris també cotitzaran a la Seguretat Social

Enric I. Canela

Llegia que [2] el Tribunal Suprem ha estimat el recurs presentat per Comissions Obreres contra el Reial Decret que restringia l’obligació de donar d’alta en Seguretat Social als joves becaris universitaris o de formació professional que reben contraprestació econòmica durant les seves pràctiques.

Comissions Obreres explica que, arran d’aquesta decisió, els joves que es troben en situació de becaris tant en organismes públics com a empreses privades o estiguin vinculats d’alguna manera a estudis universitaris o de formació professional i percebin per elles algun tipus de contraprestació econòmica de qualsevol quantia, s’han de considerar en situació assimilada a l’alta en seguretat social.

D’aquesta manera, les empreses o entitats que financen la beca estan obligades a donar d’alta amb una cotització especial que cobrirà totes les contingències de seguretat social excepte atur. No s’ha establert límit temporal màxim per cotitzar per aquestes beques, de manera que la cotització s’ha d’estendre durant tot el període que duri la beca.

La sentència també obre la possibilitat de reclamació pels períodes que, des de novembre de 2011, havien d’haver estat cotitzats i no ho han estat per la indeguda aplicació del Reial Decret. Segons Comissions Obreres aquesta mesura podria beneficiar més de dos milions d’estudiants universitaris i de formació professional.

Caldrà estudiar la sentència i veure quins efectes té.