Enric I. Canela

Era una obvietat que jo havia previst fa més d’un any. Ahir ho va aprovar el consell de ministres i avui ho publica el BOE:

Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, por el que se modifican los Reales Decretos 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales; 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado; y 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.

Article segon diu:

Modificació del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

El Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, queda modificat de la manera següent:

U. L’article 14, apartat 7, queda redactat en els següents termes:
«El tribunal emetrà un informe i la qualificació global concedida a la tesi d’acord amb la següent escala: No apte, aprovat, notable i excel·lent.
El tribunal podrà atorgar la menció de cum laude si la qualificació global és d’excel·lent i s’emet en tal sentit el vot secret positiu per unanimitat.
La Universitat habilitarà els mecanismes necessaris per a la materialització de la concessió final d’aquesta menció garantint que l’escrutini dels vots per a aquesta concessió es realitzi en sessió diferent de la corresponent a la de defensa de la tesi doctoral.»

Dos. La disposició transitòria segona, paràgraf primer, queda redactada en els següents termes:
«Els programes de doctorat ja verificats acord amb el que estableix el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, s’han d’adaptar al que disposa el present Reial decret amb anterioritat a l’inici del curs acadèmic 2014-2015. En tot cas aquests programes hauran de quedar completament extingits amb anterioritat al 30 de setembre de 2017.

Jo em referia a la segona modificació, la dels terminis, però la primera és una mostra més de la forma espanyola de legislar. Ens uns quants anys, hem vist notes tipus excel·lent, notable, apte, no apte, amb moltes variants. Ni en això hi ha estabilitat.

5 respostes a “Tornen a modifica el doctorat”

 1. a 13 jul. 2013 a les 8:29 Albert Soler

  Malauradament ens tenen dins un estat que sols valora la tauromaquia, que més es pot esperar. Via Fora !!!

 2. a 16 jul. 2013 a les 3:01 Albert Cirera

  El canvi del canvi del canvi.

  Certament des de fa anys vivim en el continu canvi, en especial en el sector de l’ensenyament universitari. És totalment inacceptable, per insà, per esgotador.

  Als països nòrdics fa anys que van aprendre que l’educació no es toca cada 2×3. I tenen els millors resultats acadèmics. Aquí justament el contrari.

  En física ens agraden les funcions amb continuïtat, i amb continuïtat a la derivada primera. Sembla que als nostres governants els hi agraden les discontinuïtats integrals.

  Albert

 3. a 16 jul. 2013 a les 9:40 Enric I. Canela

  Albert,
  Bé l’analogia física. Cada quatre dies una normativa. La majoria de les vegades no serveix per millorar res.

 4. a 18 jul. 2013 a les 9:59 Xavi

  I durant un any hem tingut doctorats “aptes” i “aptes cum laude”, a veure com expliquem això a fora…

 5. a 18 jul. 2013 a les 9:47 Enric I. Canela

  Xavi,
  Només podem dir: nosaltres no estem bojos, són coses del govern espanyol. Com que llegeixen The Economist, el Financial Times, etc. ho entendran.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació