Enric I. Canela

La situació no té més explicació que el convenciment de Mariano Rajoy que la ciència i l’aprofundiment en el seu coneixement provoca aberracions en el cervell dels que les practiquen i que això és molt contagiós. El president espanyol, que estima els súbdits de l’imperi, vol protegir a la gent d’aquest problema i per això està creant les condicions adequades per conduir als científics al suïcidi col·lectiu.

La seva sàdica política l’està exercint de forma explícita sobre el CSIC (veure Carmen Vela intenta explicar l’inexplicable). Davant l’ofec econòmic, 100 directors de centres del CSIC han enviat una carta a la secretària d’Estat de Recerca i Innovació, que no se sap si té alguna cosa a fer a banda de posar espelmes a santa Rita de Càscia, que ja sabeu que és patrona dels impossibles.

La carta està molt bé, massa llarga ja que repeteix el que ja s’ha dit un munt de vegades i sap tothom (veure 1, 2, i 3). El que és substancial és el punt que diu: tenim l’obligació de comunicar a totes les autoritats competents en recerca que aquests no ens arriben per arribar a final d’any, ni fins i tot prioritzant les despeses com indica el punt tercer de la resolució, i en alguns casos, ni tan sols per complir amb les obligacions de contractes de personal amb càrrec a projectes. Això va provocar la paralització gradual de l’activitat investigadora dels centres a partir de finals d’aquest mes de juliol, en no poder assumir els instituts les despeses derivades dels projectes que es troben en aquests moments en marxa.

La situació és encara més alarmant en alguns centres que, en ser propis del CSIC i tenir un pressupost de funcionament escàs, han tingut tradicionalment de recórrer als costos indirectes dels projectes per poder pagar les factures d’electricitat, gas, telèfon i altres partides . Atès que – segons es va indicar en la reunió – els Instituts no podrem disposar d’aquests costos indirectes, la paràlisi dels projectes de recerca vindrà acompanyada pel tancament físic de les instal·lacions, en no poder assegurar el pagament de les factures anteriorment esmentades.

Clar i català: tancament de centres del CSIC. Quina colla d’inútils governa l’estat espanyol.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació