Archive for juliol 21st, 2013

Enric I. Canela Llegia al diari ARA que la crisi ha fet recular l’economia en gairebé tots els aspectes. La despesa en recerca i desenvolupament (R+D) no ha estat una excepció. Així ho mostra la Memòria socieconòmica, del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), corresponent al 2012 i presentada aquesta setmana, que […]