Enric I. Canela

Llegia al diari ARA que la crisi ha fet recular l’economia en gairebé tots els aspectes. La despesa en recerca i desenvolupament (R+D) no ha estat una excepció. Així ho mostra la Memòria socieconòmica, del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), corresponent al 2012 i presentada aquesta setmana, que indica que amb les últimes dades disponibles del 2011 les despeses en R+D en percentatge sobre el PIB van passar de l’1,66% el 2010 a l’1,56% el 2011.

He anat a mirar el Capítol II. Societat del Coneixement per veure les dades directament. L resum que presenten és bo. Una de les coses que es veu és que la disminució és principalment deguda al sector privat.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació