Enric I. Canela

Llegia que Andreas Scheleicher, un dels responsables de l’informe i assessor en política educativa de l’OCDE, és partidari que no tots els professors cobrin el mateix. Creu que a Espanya hi ha massa professors.

Segons l’especialista, la clau per millorar l’educació es troba en els docents. “No pot haver-hi un sistema educatiu que sigui millor que els seus ensenyants”, diu Scheleicher, que assegura que els millors sistemes del món no són els que destinen més diners al professorat, ni aquells on el professor té menys alumnes al seu càrrec, sinó aquells on els docents estiguin més ben pagats i preparats. No es tracta, diu, de gastar més per alumne, -l’estat espanyol és el segon de l’OCDE en aquest concepte-, sinó de prioritzar la despesa.

Molt bé, suposem que en això tingui raó. Crec que el sou no té gaire efecte. La clau està en el que diu després: els docents no poden treballar aïllats, sinó que han de reciclar-se treballant al costat dels seus companys i visitant altres aules. L’expert demana que l’estat espanyol canviï la forma en què treballen els seus professors, i els incentivi. Creu que el seu grau d’aïllament és alt i tenen un grau d’autonomia molt reduït en un sistema molt prescriptiu que deixa al professor poca capacitat de maniobra.

Potser que prenguin nota els que tenen la responsabilitat política. L’autonomia, que Wert vol reduir, és la clau. El projecte de centre i una cosa que en part diu Scheleicher, l’avaluació i el premi o càstig al professorat. Li diuen incentiu!

Clar que tinc dubtes que s’arribi a discutir algun cop d’educació. Quan no és la religió és fotre els catalans, però educar…

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació