Enric I. Canela

Llegia que el projecte de pressupostos preveu un augment del nombre de becaris d’universitat i secundària postobligatòria, però una reducció de la quantia mitjana que rebran, a part d’un descens de 3,67 milions d’euros en el programa de mobilitat europea Erasmus.

Segons els càlculs del govern espanyol per a l’any vinent, hi haurà 355.556 beneficiaris universitaris en total, entre beques (309.212) i només exempció de taxes de matrícula (46.344), enfront dels 291.230 de l’execució pressupostària prevista per a 2013 (271.292 i 19.938, respectivament).

La quantia mitjana que rebran els universitaris (per beques i taxes en conjunt) serà de 2.447,55 euros anuals, segons els Pressupostos de 2014, quan són 3.095,82 euros el 2013, d’acord amb l’execució pressupostària prevista per a l’any corrent.

En el cas concret d’exempció de taxes, correspondrà una mitjana de 900 euros (355.556 beneficiaris el 2014), 75 euros més que el 2013 (291.230 beneficiaris).

Brillant! Una vegada més es veu que l’Estat espanyol és diferent. Encara deuen creure, com Franco, en l’autarquia.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació