- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Manca formació de postgrau en algunes àrees TIC

Enric I. Canela

No és un problema nou. Diu que aquest setembre a l’Estat espanyol es van fer 17.000 ofertes de feina de l’àmbit TIC [2], però que no es van cobrir amb gent de l’Estat per manca de candidats.

El problema, pel que llegeixo, no és la manca de llicenciats, enginyers, enginyers tècnics o graduats. El tema és que manca una certa especialització que caldria donar després del primer estudi. Hauríem d’estar atents.

No he pogut aprofundir una mica més perquè, encara que diu l’autor i la font: El II Observatorio del Empleo TIC en España elaborat per TICJOB [3].