El canvi ha arribat a la UPC


Enric I. Canela

Ahir, arran de les eleccions al rectorat del la UPC, escrivia La UPC ja té nou rector electe. Avui hem pogut analitzar les dades amb més detall. Diu que el percentatge de participació global de tota la comunitat universitària en aquestes eleccions ha estat d’un 20,28 % (la participació ponderada ha estat del 53,9%), amb un total de 6.193 vots emesos, 522 vots dels quals han estat en blanc i 161 han estat nuls.

Del total, han votat un 78,63 % del professorat doctor amb vinculació permanent, un 19,84 % de la resta de personal docent i investigador, un 12,89 % de l’estudiantat i un 73,58 % del personal d’administració i serveis (PAS).

Del professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat, Enric Fossas ha obtingut el 46,16 % dels vots ponderats (463 vots), i Antoni Elias, el 53,84 % (540).

En el cas del personal docent i investigador (excloent-ne el sector anterior), Enric Fossas ha obtingut el 52,66 % (346) i Antoni Elias el 47,34 % dels vots ponderats (311 vots).

Pel que fa als estudiants i estudiantes de grau i màster universitari, Enric Fossas ha obtingut el 73,59 % dels vots ponderats (1.931) i Antoni Elias, el 26,41 % (693).

Dels vots ponderats corresponents al PAS, Enric Fossas n’ha obtingut el 80,42 % (986) i Antoni Elias, el 19,58 % (240).

Comes pot veure, comptant els vots ponderats, Fossas ha guanyat en professorat no permanent, PAS i estudiants i Elias en professorat permanent. En conjunt ha guanyat amb claredat.

Ha arribat el canvi. En tot cas m’agradaria saber la distància entre el rector del 2001, Josep Ferrer Lop i Enric Fossas.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació