- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

La Universitat espanyola en Xifres 2012

Enric I. Canela

[2]S’ha presentat l’informe La Universidad Española en Cifras 2012 [2].

Adelaida de la Calle, presidenta de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) [3] ha advertit que tot el que ofereix la Universitat a la societat està compromès per unes dures polítiques d’austeritat, que tindran efectes greus a mitjà i llarg termini.

Segons els rectors , les dades de l’informe constaten que la Universitat ha treballat, treballa i treballarà, però també que la crua realitat de la crisi es va fer palpable en ella a partir del 2010. No obstant això, les conseqüències més negatives, segons subratllen, són posteriors al període analitzat, i a elles es fa referència a les conclusions de l’informe, que ha sintetitzat De la Calle amb una frase: en aquest moment la Universitat se sent en una dura cruïlla. Ara afronta – ha continuat- una conjuntura particularment delicada que posa a proves els seus fonaments i requereix amplitud de mires per a la seva superació. Entre els motius d’aquesta situació hi ha la reducció dels pressupostos destinats a l’educació superior per part de les administracions centrals i autonòmiques, que, en opinió de De la Calle, suposen un “escull” per a les tasques docents i investigadors que es desenvolupen en la Universitat. Per a la presidenta dels rectors , la Universitat lluny de ser ineficient, com en algunes ocasions s’ha pretès indicar, el que necessita és millor i major finançament per poder desenvolupar la missió que la societat l’ha assignat.