- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Jo no veuré la reforma de la universitat en actiu

Enric I. Canela

Hi ha participat Martí Parellada, Gemma Garcia, Antoni Castells, Manuel Castells, Josep Oliver i Emilio Ontiveros. Es tracta de l’informe ‘La reforma de la universitat. Un impuls a la competitivitat de l’economia espanyola’ que s’ha presentat aquest vespre [2] a la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del país (SEBAP) [3]. Són el grup EuropeG [4], Grup d’Opinió i Reflexió en Economia Política.

Consideren que la universitat és bàsica per a la competitivitat de l’economia, i han recordat que a l’últim curs s’han graduat 222.000 persones a tot l’Estat; el sistema universitari ha rebut el 30% de la despesa en R+D+i de l’economia espanyola; ha ocupat el 48% dels investigadors espanyols; ha desenvolupat el 17% de les sol·licituds de patents internacionals, i ha realitzat el 69% del total de publicacions científiques espanyoles.

Conclouen que cal una reforma profunda i autonomia en la definició dels preus públics de les titulacions, l’oferta acadèmica i la selecció estudiants. Autonomia, autonomia i autonomia i un canvi en la governança.

A tot això no s’atreveixen els polítics, ni tan sols els que estan a favor que a Espanya són pocs, i s’oposen les universitats. Costarà la reforma. Jo ja crec que veuré una reforma seriosa estan en actiu, maquillatges inútils sí.