Enric I. Canela

L’altre dia llegia que la justícia ha obert una nova via per recuperar els sexennis per investigació denegats (passa en un de cada quatre expedients): el silenci administratiu positiu. Si un professor universitari reclama aquest complement econòmic i meritocràtic davant la Comissió Nacional d’Avaluació de l’Activitat Investigadora (CNEAI), dependent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i aquest no respon en sis mesos, es considera acreditat per “silenci administratiu”, amb independència de que els mèrits aportats siguin suficients o no. Així ho han determinat tres sentències dels tribunals superiors de Justícia de Múrcia, Galícia i el País Basc que reconeixen la tasca investigadora de tres docents durant sis anys.

Molt bèstia, però ens ho hem de menjar. Està molt bé la feina dels advocats, però em sembla insòlit això. De totes formes, posa de manifest que el sistema està organitzat per inútils o està mancat de mitjans. En qualsevol dels casos, responsabilitat del govern espanyol.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació