- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Aposta per la inserció laboral dels universitaris

Enric I. Canela

Llegia que [2] el conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, i el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, han presidit avui, 6 de febrer, al Palau de la Generalitat l’acte de formalització d’un conveni de col·laboració entre aquests dos departaments i els rectors de les universitats públiques i privades catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, URL, UdL, UdG, URV, UOC, UVic – Universitat Central de Catalunya i UAO CEU). L’objectiu és impulsar la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de 27.000 joves estudiants i graduats universitaris. (Podeu completar la notícia [2] i 2 [3])

Destacar que des de la UB [2] s’està treballant en un Pla estratègic i de millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral-professional dels estudiants, titulats i personal de la Universitat per al període 2014-2016. La proposta, que es va presentar el passat mes de novembre a la Comissió Acadèmica de Govern, està impulsada des del Comissionat del rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social, i està consensuada, a més, per tots els centres i les unitats de la Universitat implicats en temes d’ocupació (entre les quals hi ha els vicerectorats d’Estudiants i Política Lingüística, de Política Acadèmica i Qualitat, de Política Científica i de Política Docent, a més del Servei d’Atenció a l’Estudiant, Alumni UB, la Unitat d’Igualtat i altres unitats implicades). L’objectiu és donar resposta a una realitat social que afecta milers de joves. El 2011, a l’Estat espanyol hi havia un milió d’universitaris a l’atur. En el cas concret de Barcelona, segons recull l’Informe sobre la situació laboral del jovent, elaborat pel Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB), l’atur juvenil ha augmentat un 15 % el darrer any, fet que situa la taxa d’atur dels menors de 25 anys en el 40,1 %. Davant d’aquest panorama preocupant, la UB posa en marxa aquesta iniciativa, i es converteix en la primera universitat estatal que té un Pla estratègic d’ocupabilitat. (Podeu completar la notícia [2])