Enric I. Canela

Llegia que (i 2) més de trenta universitats i empreses europees, liderades per la multinacional GlaxoSmithKline i la Universitat d’Uppsala (Suècia), col·laboraran en el projecte ENABLE (European Gram Negative Antibacterial Engine), un programa finançat per la Iniciativa de Medicaments Innovadors (IMI) per desenvolupar nous antibiòtics que es puguin aplicar en el tractament de malalties infeccioses causades pels bacteris gramnegatius resistents i multiresistents. En general, aquests bacteris són oportunistes i generen infeccions nosocomials a les unitats de cures intensives dels hospitals, com ara les pneumònies.

En el programa hi participen set línies de compostos desenvolupades a tot Europa. Una de les línies seleccionades és la del professor Francesc Rabanal, del Departament de Química Orgànica de la UB.

El projecte, de sis anys de durada, té la missió d’establir una plataforma de descobriment de fàrmacs antibacterians amb l’objectiu final de portar almenys un compost a fase clínica I (primera administració en humans, generalment en petits grups de no més de cent individus sans). Seguidament, es vol ampliar a noves convocatòries obertes a nous participants per tal de tenir, l’any 2019, un agent antibacterià en fase clínica II, és a dir, que es pugui administrar a persones que tenen la malaltia. 

La Fundació Bosch i Gimpera (FBG-UB) ha gestionat la sol·licitud de patent que protegeix el compost de Francesc Rabanal seleccionat per participar en aquest projecte. Així mateix, ha dut a terme la la negociació amb els altres socis del consorci en relació amb la regulació dels drets de propietat intel·lectual dels resultats del projecte. D’altra banda, l’Oficina de Projectes Internacionals de Recerca de la FBG-UB durà a terme la gestió financera del projecte.

Podeu completar la notícia.

Felicitats Francesc Rabanal.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació