Enric I. Canela

Avui s’ha presentat l’Informe “Dades i xifres del sistema universitari espanyol 2013-2014“. Es tracta d’un informe magníficament executat. Un clàssic que podeu agafar de l’enllaç. Any rere any ens va informant de l’evolució d’un seguit d’indicadors. Enguany incorpora de nous. A diferència d’altres documents que treuen les universitats de l’estat conjuntament, aquest és un document professional i la informació està estadísticament ben tractada. Un referent sòlid.

Us reprodueixo la nota de premsa.

 • El curs 2013-2014 comença amb 82 universitats a Espanya.
 • La previsió d’alumnes universitaris en aquest curs és de 1.438.115, un 0,8 % menys que el curs anterior, a causa de la reducció de població al nostre país.
 • En el curs 2011-2012, 1 de cada 3 estudiants va perdre la seva beca pel seu baix rendiment acadèmic durant el primer any de carrera.
 • La taxa d’abandonament dels estudis el primer curs és del 19%. Entre els becaris, aquesta xifra és del 13,5%.
 • L’educació universitària redueix l’atur. El 2012, en el conjunt d’Espanya, aquesta taxa era del 25%, però el 15% entre la població amb educació superior.
 • Les branques d’arts i humanitats, així com la de ciències són les que menors taxes d’afiliació a la Seguretat Social presenten entre els recent titulats. Les taxes majors són per als titulats de ciències socials i jurídiques.
 • La taxa d’autònoms entre la població universitària és molt baixa : entre el 6 i el 8 %.
 • Un any després d’haver-se titulat, el 48% ocupa un lloc de treball el requisit és ser universitari.
 • El 49 % dels acabats de titular té l’any següent d’acabar la carrera una base de cotització inferior als 1.500 euros.

El secretari general d’Universitats , Federico Morán, ha presentat aquest matí les dades i xifres del sistema universitari espanyol en un acte que s’ha celebrat a la seu del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, a Madrid. Aquestes dades contenen els indicadors del curs 2012-2013, així com les previsions del curs actual (2013-2014).

La principal novetat d’aquestes dades passa per la incorporació -per primera vegada -dels indicadors bàsics d’inserció laboral dels estudiants universitaris. Aquestes dades s’han extret de la mostra contínua de vides laborals. Així doncs, es disposa d’informació dels estudiants egressats en el curs 2006-2007 i la seva situació en termes d’afiliació a la seguretat social en els anys 2007 fins a l’actual, així com la cohort de graduats del curs 2010-2011.

Segons aquestes dades , es poden extreure diverses conclusions:

 • L’educació universitària disminueix el risc d’atur, com indiquen les dades de l’EPA: la taxa d’atur ha passat del 8,3 % el 2007 al 25% el 2012 per a tota la població. No obstant això, per a la població amb educació superior, no doctor, el creixement ha estat menys explosiu, del 5,4 % el 2007 a 15,2% el 2012.
 • Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, les branques d’arts i humanitats i ciències són les que presenten menors percentatges d’afiliació entre els recent titulats, per sota de la mitjana (40,1% i 47,9% respectivament, per la cohort del 2005-06). No obstant això, amb el pas dels anys- tres i cinc anys després de la graduació – la branca de ciències millora significativament fins situar-se per sobre de la mitjana. D’altra banda, els titulats de ciències socials i jurídiques, que arriben unes taxes d’afiliació per sobre de la mitjana quan són acabats de titular empitjoren la seva posició relativa amb el pas del temps fins a situar- cinc anys després per sota de la mitjana. Pel que fa als titulats en ciències de la salut, la seva situació també millora amb el pas dels anys.
 • El percentatge d’assalariats que hi ha entre els afiliats a la seguretat social pràcticament es manté constant al llarg dels anys -al voltant del 92-94 % – , i la presència d’autònoms molt minoritària, entre el 6 % i el 8%. Queden de manifest les baixes taxes d’autoocupació i emprenedoria dels universitaris espanyols.
 • Tipus de treball que realitzen els universitaris: un any després d’haver-se titulat, el 48,1% ocupen llocs el requisit és ser titulat universitari, el 23,5% ocupen treballs amb nivell d’especialitat mig, i el 28,4% tenen treballs amb baix nivell d’especialitat i de caràcter manual. És a dir, dels recent titulats pràcticament la meitat ocupen un lloc de treball d’acord al seu nivell de formació. La situació millora uns anys després. En concret, les dades de 2012 per a la cohort de 2005-06 indiquen que el 60,4% ocupen llocs en els quals es requereix titulació universitària i el 16,8% continuen ocupant feines poc especialitzats de caràcter manual.
 • Base de cotització: el 49% dels acabats de titular, a l’any següent d’haver-se graduat, tenen una base de cotització inferior a 1.500 euros, mentre que als sis anys en aquest tram de cotització es troba el 25%.
  Del total d’assalariats afiliats a la seguretat social, de la cohort de 2005-06, el 41 % tenen contracte indefinit a temps complet un any després d’haver-se graduat. L’àmbit on hi ha un major volum de contractes indefinit és en ciències socials, educació comercial i dret i ciències. És en la branca d’arts i humanitats on s’observa un menor nombre de contractes indefinits a temps complet.
  La situació als cinc o sis anys millora relativament: el percentatge de contracte indefinit a temps complet s’eleva 15 punts percentuals fins al 56% i es redueixen considerablement els contractes temporals del 51,2% dels recent titulats al 35,7% els més veterans.
 • Mobilitat: tres de cada quatre universitaris treballen a la mateixa comunitat autònoma en la qual s’han titulat.

D’altra banda, l’edició del Dades i Xifres del Sistema Universitari espanyol d’aquest curs ens deixa les dades d’interès:

Universitats:
En el curs 2013-2014 hi ha un total de 82 universitats (impartint docència 80), distribuïdes en 236 campus les presencials i 112 seus les no presencials i especials. Aquest curs ha començat amb 1.030 centres universitaris (escoles i facultats), 2.998 departaments i 481 instituts de recerca. En definitiva, de mitjana, tenim 19.000 estudiants per universitat, 1.500 per centre i 520 per departament.

Estudiants de grau:
En el curs 2012-2013, a les universitats espanyoles es van matricular 1.450.036 estudiants de grau i 111.087 de màster. La taxa neta d’escolarització universitària entre 18 i 24 anys continua amb la seva tendència creixent i se situa en el 28,6% (en el curs 2008-09 era del 23,8%).

Es preveu que en el curs 2013-2014 els estudiants de grau es situïn en 1.438.115, el que indicaria un lleuger descens del 0,8%, és a dir pràcticament un manteniment en el seu nombre. Es preveu un major percentatge de descens en les universitats privades (-2,3%) que en les públiques (-0,6%). Aquestes dades estan directament relacionats amb la reducció de la població entre 18 i 24 anys, que l’any 2014 disminueix un 3,2% respecte a 2013. De fet , es preveu que la taxa neta d’escolarització del curs 2013-2014 se situï en el 29,7 %. La reducció del nombre d’estudiants no és nova, ja que en els cursos previs a 2008-09 es produïa una pèrdua mitjana anual d’estudiants universitaris de l’1%.

Estudiants de màster:
En el curs 2012-2013, el nombre d’estudiants que realitzen un màster oficial s’ha situat en 111.087. S’està observant certa estabilització en el seu nombre, que se situaria a l’entorn dels 105.000-110.000 estudiants. La previsió per al total del sistema en el curs 2013-14 se situa en 109.113 estudiant.

Beques:
En el curs 2012-2013 la convocatòria general l’han gaudit 263.682 estudiants i el seu import s’ha elevat fins 757,7 M €, el que suposa 6.608 beneficiaris menys que el curs anterior, això és un 2,5% menys. En la convocatòria de mobilitat ha hagut 33.101 beneficiaris enfront dels 35.164 del curs anterior, és a dir 2.063 estudiants menys (-5,9%). La inversió realitzada en aquesta convocatòria ha estat de 159,2 M €.

Aquestes dades s’han de vincular a la disminució d’estudiants universitaris que ja es va produir en el curs 2012-2013 (0,5% en grau i 4,1% en màster).

Cal destacar l’increment dels crèdits inicials destinats a les beques i ajudes a l’estudi que s’ha produït en el pressupost de l’any 2014, on aquesta partida s’ha elevat fins 1.411 M € (tenint en compte tant les beques universitàries com no universitari ). L’import previst l’any 2013 va ser de 1.161 M € l’any 2013. Això suposa que en l’exercici present es dóna un creixement en el pressupost del 21,5%.

En el curs 2011-2012, el percentatge de becaris respecte al nombre total d’estudiants de grau va ser el 22,3 %. No obstant això, entre els estudiants de nou ingrés, el percentatge de becaris va ser del 41,4%. Aquestes dades posen de manifest una alta taxa de pèrdua de la beca després del primer any d’universitat, concretament, el 37,3 %. És a dir, de tots els estudiants que entren en el sistema amb beca, un de cada tres la perd a l’any següent.

Taxa d’abandonament:
Per primera vegada en l’Informe “Dades i xifres del sistema universitari espanyol” es presenta aquest indicador.

La taxa d’abandonament de l’estudi en primer curs del total d’estudiants de grau és del 19% i la taxa de canvi també en primer curs és del 7,1%. La taxa d’abandonament en el primer curs dels becaris és del 13,5% i la taxa de canvi del 7%. Aquesta taxa està també clarament relacionada amb la nota amb què accedeixen els estudiants. Un 17,9% dels becaris que entren al sistema amb una nota inferior al 5,5% l’abandonen en el primer curs, mentre que els que canvien d’estudi són el 7,9%.

Preus públics:
En el curs 2013-2014 el creixement dels preus públics dels ensenyaments universitaris s’ha moderat.

En els estudis de grau, el creixement mitjà anual respecte al curs anterior ha estat d’un 2,9%. Per això, el preu mitjà, en primera matrícula, de totes les branques i totes les comunitats s’ha situat en 18,42 euros/crèdit, de manera que – de mitjana – un curs de grau de 60 crèdits, sense repetició de matrícula, suposaria 1.105 euros.

El preu mitjà dels màsters habilitants pràcticament s’ha mantingut constant respecte al curs anterior (26,89 euros/crèdit), encara que el comportament per comunitat autònoma és molt diferent. El preu mitjà dels màsters no habilitants ha estat de 40,11 euros/crèdit, fet que suposa una reducció del 7,8 % respecte al curs anterior.

Una resposta a “Dades i xifres del sistema universitari espanyol 2013-2014”

 1. […] 2104-2015. El document millora i creix any a any. Aquests any és 25 pàgines més llarg (veure Dades i xifres del sistema universitari espanyol 2013-2014), això en si mateix no vol dir res, però l’informe és més ric. Es veu com cada vegada es […]

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació