- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Dades i xifres del sistema universitari espanyol 2013-2014

Enric I. Canela

Avui s’ha presentat l’Informe “Dades i xifres del sistema universitari espanyol 2013-2014 [2]“. Es tracta d’un informe magníficament executat. Un clàssic que podeu agafar de l’enllaç. Any rere any ens va informant de l’evolució d’un seguit d’indicadors. Enguany incorpora de nous. A diferència d’altres documents que treuen les universitats de l’estat conjuntament, aquest és un document professional i la informació està estadísticament ben tractada. Un referent sòlid.

Us reprodueixo la nota de premsa.

El secretari general d’Universitats , Federico Morán, ha presentat aquest matí les dades i xifres del sistema universitari espanyol en un acte que s’ha celebrat a la seu del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, a Madrid. Aquestes dades contenen els indicadors del curs 2012-2013, així com les previsions del curs actual (2013-2014).

La principal novetat d’aquestes dades passa per la incorporació -per primera vegada -dels indicadors bàsics d’inserció laboral dels estudiants universitaris. Aquestes dades s’han extret de la mostra contínua de vides laborals. Així doncs, es disposa d’informació dels estudiants egressats en el curs 2006-2007 i la seva situació en termes d’afiliació a la seguretat social en els anys 2007 fins a l’actual, així com la cohort de graduats del curs 2010-2011.

Segons aquestes dades , es poden extreure diverses conclusions:

D’altra banda, l’edició del Dades i Xifres del Sistema Universitari espanyol d’aquest curs ens deixa les dades d’interès:

Universitats:
En el curs 2013-2014 hi ha un total de 82 universitats (impartint docència 80), distribuïdes en 236 campus les presencials i 112 seus les no presencials i especials. Aquest curs ha començat amb 1.030 centres universitaris (escoles i facultats), 2.998 departaments i 481 instituts de recerca. En definitiva, de mitjana, tenim 19.000 estudiants per universitat, 1.500 per centre i 520 per departament.

Estudiants de grau:
En el curs 2012-2013, a les universitats espanyoles es van matricular 1.450.036 estudiants de grau i 111.087 de màster. La taxa neta d’escolarització universitària entre 18 i 24 anys continua amb la seva tendència creixent i se situa en el 28,6% (en el curs 2008-09 era del 23,8%).

Es preveu que en el curs 2013-2014 els estudiants de grau es situïn en 1.438.115, el que indicaria un lleuger descens del 0,8%, és a dir pràcticament un manteniment en el seu nombre. Es preveu un major percentatge de descens en les universitats privades (-2,3%) que en les públiques (-0,6%). Aquestes dades estan directament relacionats amb la reducció de la població entre 18 i 24 anys, que l’any 2014 disminueix un 3,2% respecte a 2013. De fet , es preveu que la taxa neta d’escolarització del curs 2013-2014 se situï en el 29,7 %. La reducció del nombre d’estudiants no és nova, ja que en els cursos previs a 2008-09 es produïa una pèrdua mitjana anual d’estudiants universitaris de l’1%.

Estudiants de màster:
En el curs 2012-2013, el nombre d’estudiants que realitzen un màster oficial s’ha situat en 111.087. S’està observant certa estabilització en el seu nombre, que se situaria a l’entorn dels 105.000-110.000 estudiants. La previsió per al total del sistema en el curs 2013-14 se situa en 109.113 estudiant.

Beques:
En el curs 2012-2013 la convocatòria general l’han gaudit 263.682 estudiants i el seu import s’ha elevat fins 757,7 M €, el que suposa 6.608 beneficiaris menys que el curs anterior, això és un 2,5% menys. En la convocatòria de mobilitat ha hagut 33.101 beneficiaris enfront dels 35.164 del curs anterior, és a dir 2.063 estudiants menys (-5,9%). La inversió realitzada en aquesta convocatòria ha estat de 159,2 M €.

Aquestes dades s’han de vincular a la disminució d’estudiants universitaris que ja es va produir en el curs 2012-2013 (0,5% en grau i 4,1% en màster).

Cal destacar l’increment dels crèdits inicials destinats a les beques i ajudes a l’estudi que s’ha produït en el pressupost de l’any 2014, on aquesta partida s’ha elevat fins 1.411 M € (tenint en compte tant les beques universitàries com no universitari ). L’import previst l’any 2013 va ser de 1.161 M € l’any 2013. Això suposa que en l’exercici present es dóna un creixement en el pressupost del 21,5%.

En el curs 2011-2012, el percentatge de becaris respecte al nombre total d’estudiants de grau va ser el 22,3 %. No obstant això, entre els estudiants de nou ingrés, el percentatge de becaris va ser del 41,4%. Aquestes dades posen de manifest una alta taxa de pèrdua de la beca després del primer any d’universitat, concretament, el 37,3 %. És a dir, de tots els estudiants que entren en el sistema amb beca, un de cada tres la perd a l’any següent.

Taxa d’abandonament:
Per primera vegada en l’Informe “Dades i xifres del sistema universitari espanyol” es presenta aquest indicador.

La taxa d’abandonament de l’estudi en primer curs del total d’estudiants de grau és del 19% i la taxa de canvi també en primer curs és del 7,1%. La taxa d’abandonament en el primer curs dels becaris és del 13,5% i la taxa de canvi del 7%. Aquesta taxa està també clarament relacionada amb la nota amb què accedeixen els estudiants. Un 17,9% dels becaris que entren al sistema amb una nota inferior al 5,5% l’abandonen en el primer curs, mentre que els que canvien d’estudi són el 7,9%.

Preus públics:
En el curs 2013-2014 el creixement dels preus públics dels ensenyaments universitaris s’ha moderat.

En els estudis de grau, el creixement mitjà anual respecte al curs anterior ha estat d’un 2,9%. Per això, el preu mitjà, en primera matrícula, de totes les branques i totes les comunitats s’ha situat en 18,42 euros/crèdit, de manera que – de mitjana – un curs de grau de 60 crèdits, sense repetició de matrícula, suposaria 1.105 euros.

El preu mitjà dels màsters habilitants pràcticament s’ha mantingut constant respecte al curs anterior (26,89 euros/crèdit), encara que el comportament per comunitat autònoma és molt diferent. El preu mitjà dels màsters no habilitants ha estat de 40,11 euros/crèdit, fet que suposa una reducció del 7,8 % respecte al curs anterior.