Retorn a la universitat


Enric I. Canela

Fa uns dies sortia un article que es titula: Volver al aula después de los 50 i ahir llegia La crisis impulsa la presencia de mayores de 30 en la Universidad.

El primer article diu que la l’Estat hi ha més de 41.000 alumnes de més de 50 anys. La motivació és el coneixement i no una millora professional. El segon parla dels que busquen la formació continuada, més formació per aconseguir millores professionals o, senzillament, feina. Part d’aquesta formació és a distància.

No pretenc analitzar les causes de l’augment d’alumnes de més edat, podeu llegir els articles. M’interessa pensar en les conseqüències. Part de l’ocupació de les universitats e un futur proper vindrà d’estudiants “diferents”. Les universitats ens haurem d’adaptar a aquest nou escenari. A meu entendre ens hi hem de posar.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació