Enric I. Canela

La Generalitat ha organitzat un curs sobre Xarxes socials i revistes científiques, com difondre la recerca. Em sembla altament interessant i a sobre sé que Xavier Lasauca i Cisa, un dels professors, és un dels que més en sap d’aquestes coses. Coneixeu l’Ase quàntic? Si no el coneixeu us manca alguna cosa.

Us adjunto la fitxa del programa.

Presentació

En els darrers temps, el concepte de revista científica com a mitjà de difusió de la recerca està experimentant un canvi de paradigma amb la substitució de l’edició en paper per l’edició digital. Paral·lelament, aquest canvi es produeix en un context que es caracteritza per la globalització i per l’ús intensiu d’internet i les xarxes socials. La comunicació directa és la base d’aquests mitjans.

Objectius

Conèixer les xarxes socials generalistes i específiques per difondre la recerca i les revistes científiques.
Conèixer recursos i estratègies que es poden fer servir per compartir el coneixement fruit de la recerca i augmentar-ne la visibilitat i l’impacte.

Destinataris

Personal de l’Administració de la Generalitat, d’altres administracions públiques catalanes, del sector públic i privat responsables de la gestió i de la difusió de revistes científiques, membres dels consells de redacció de revistes científiques, autors i investigadors que vulguin saber com difondre les publicacions científiques i la recerca per mitjà de les xarxes socials.

Programa

1. Marc general
2. La Universitat 2.0
3. Publicacions 2.0
4. L’Administració 2.0
5. Conclusions

Professorat

Xavier Lasauca i Cisa
Responsable de Gestió del Coneixement i Sistemes d’Informació en R+D
Departament d’Economia i Coneixement

Núria Guevara Pedemonte
Tècnica del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’EAPC i editora tècnica de la Revista catalana de dret públic

Jesús Palomar i Baget
Tècnic de l’Àrea de Tecnologies i Gestió del Coneixement i responsable de xarxes socials i blogs de l’EAPC

Dates i horari

25 d’abril de 9 a 11 h

Lloc

Escola d’Administració Pública de Catalunya

Places

100

Hores lectives

2 hores

Matrícula

Cal que us inscrigueu per mitjà d’ATRI o del circuit que tingui establert la unitat de formació del vostre departament o organisme.

Certificat

A l’alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d’assistència

Responsable

Celia Torres Sola

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació