Enric I. Canela

Avui s’ha presentat informe de la Fundació Jaume Bofill titulat L’agenda de la política educativa: una anàlisi de les opcions de govern de Xavier Bonal i Antoni Verger. Diu: Descripció: Quina és la magnitud de les retallades en educació dels darrers anys? On se situa Catalunya en l’escenari internacional de les tendències de política educativa? Què s’ha prioritzat i què s’ha deixat de banda en el desplegament de la LEC? Aquestes i altres qüestions són les que aborda aquest informe.

Amb una anàlisi sistemàtica i rigorosa de la normativa, les dades, els programes i propostes, i de diverses entrevistes, Xavier Bonal i Antoni Verger repassen nou eixos de la política educativa recent i n’avaluen l’impacte sobre l’eficàcia i l’equitat educatives.

Podeu llegir l’informe.

La frase de premsa és: La crisi no justifica l’abast de les retallades en ensenyament, segons un informe de la Fundació Bofill.

El Departament d’Ensenyament ha replicat l’informe que la Fundació Bofill presentat aquest divendres sobre les polítiques educatives aplicades pel Govern els darrers tres anys. La conselleria ha defensant que tot i baixar el cost de l’escolarització, “la qualitat s’ha mantingut com els resultats acadèmics demostren”. El Departament ha destacat que “prova de l’eficiència de les mesures aplicades” és que s’ha passat del 81% de taxa de graduats escolars el curs 2009-2010 al 86% el darrer curs i s’ha reduït l’abandonament al 24% el 2012. Ensenyament també ha titllat l’informe de la Fundació de “poc rigorós i esbiaixat” i ha considerat que ha estat realitzat “a partir d’una forma de treball caduca”.

Potser sí que s’ha fet el miracle. Igual pensen que retallant més encara el milloraran més. La taxa de graduats sempre que es baixa el nivell millora. De fet jo només puc parlar del nivell dels “grans”. Ha anat baixant sistemàticament.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació