Enric I. Canela

Llegia que el pròxim curs 2014-2015 la UAB oferirà per primera vegada tres Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS). Es tracta dels CFGS en Direcció de Serveis de Restauració, en Prevenció de Riscos Professionals i en Comerç Internacional. La UAB serà la primera universitat pública catalana que oferirà aquest tipus de titulacions amb el valor afegit de la qualitat universitària.

Els nous CFGS seran organitzats per la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB). Els CFGS donen accés a la titulació de tècnic superior. La UAB ofereix, a més, un itinerari formatiu que permetrà accedir a estudis universitaris amb reconeixement de crèdits. D’altra banda, l’oficina Treball Campus ajuda a la inserció laboral dels estudiants i titulats de la UAB oferint assessorament i gestionant ofertes i contactes.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació