Enric I. Canela

Podeu llegir que en relació al de l’exercici 2013, el pressupost de 2014 de la UdG presenta una remodelació de l’estructura a l’entorn de programes i subprogrames, articulats a l’entorn dels 4 eixos del Pla d’Acció de Govern: internacionalització, focalització, participació i governança i gestió de la diversitat.

L’import total del pressupost és de 88 milions d’euros. L’any 2013 va ser de 87,1 milions d’euros. Magnífic ateses les circumstàncies.

Entre les accions de govern del nou equip de Rectorat, destaquen, en el camp de la millora de la docència, el desdoblament dels grups més grans, de manera que no superin els 60 alumnes, en tots els centres docents i en tots els primers cursos dels estudis de grau de la UdG, i la reducció dels grups de pràctiques a la Facultat de Ciències a 16 estudiants.

També destaca la millora del finançament de l’Escola de Doctorat, amb un increment de 70.000 euros, de manera que passa dels 123.919 euros el 2013 a 193.919 euros el 2014, amb l’objectiu d’impulsar la política de doctorats de la UdG.

En l’àmbit de la recerca, es destinen 300.000 euros a l’adquisició d’infraestructura científica.

Quant a les beques i ajuts per a estudiants amb bon expedient acadèmic i escassos recursos econòmics, destaca una nova convocatòria de beques del Consell Social per cursar estudis de màster després de cursar un grau a la UdG (que es dotarà amb més de 40.000 euros), que se suma a la dotació de 300.000 euros, fruit del conveni signat recentment amb el Banco de Santander, i que donaran lloc a un centenar de beques per sufragar els costos de matrícula.

Una altra de les accions destacades adreçades als estudiants és la possibilitat d’augmentar el nombre de terminis de fraccionament del pagament de la matrícula en funció de les condicions econòmiques de l’estudiant.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació