Enric I. Canela

La feina no em va deixar escriure quan tocava, però no deixa de ser una notícia destacada. Llegia que el dia 31 el Consell Social de la UPC va aprovar el pressupost. Es redueix en un 5,58% respecte al de l’any 2013.

L’exercici 2013 es va tancar amb un dèficit de 2,7 milions d’euros, amb el nou pressupost es preveu no incrementar el dèficit acumulat de la UPC, de 113,5 milions d’euros, i reduir-lo en els propers anys, a través de diferents mesures, les quals no afectaran les despeses de Capítol I, és a dir, de personal.

Tot i aquesta afirmació, el pressupost del Capítol I incorpora una reducció d’uns 5 milions d’euros derivada de les mesures preses en anys anteriors, però també de l’esforç de reducció que s’ha fet tant pel que fa a les places de personal eventual de Gerència, que ha suposat un estalvi de 369.000 euros, com a la reducció de càrrecs acadèmics, que és de 48.000 euros.

El pressupost aprovat també preveu reduir en un 5,73% respecte a l’any anterior les despeses de béns corrents i de serveis, ja que s’han ajustat determinades partides, com ara les de neteja, manteniment, seguretat i despeses de representació. Tot i això, es manté el pressupost de funcionament de centres, departaments i instituts.

D’altra banda, s’incrementa en un 12,75% l’import destinat al pagament d’interessos financers per utilització de pòlisses de crèdit i operacions de capital (devolucions de préstecs per a Parcs científics i tecnològics –parquetazo– i quantitats pendents de l’IRPF).

Del total de fons de què disposa la UPC, un 55,26% prové del finançament per part de la Generalitat; un 31,79%, de recursos propis, un 5,61% d’ingressos procedents de l’Estat, un 5,31% de la Unió Europea i un 2% prové d’organismes públics i privats.

La UPC destinarà un 63,68% del pressupost al capítol de personal; un 13,57% a despeses de funcionament; un 14,34% a programes de recerca, un 2,87% a despeses financeres i de préstecs i un 1,20% a obres i equipaments.

A l’enllaç podreu veure tota la informació.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació