Enric I. Canela

Llegia que els estudiants universitaris i d’ensenyaments superiors – FP de grau superior, artístiques, arts plàstiques, disseny i esportives – poden demanar fins al 24 d’abril una de les 10.000 beques del nou programa Erasmus + que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport finançarà de manera íntegra per al curs que ve 2014-2015 amb un pressupost de 18 milions d’euros.

La quantia de les ajudes varia des dels 300 euros mensuals fins als 400 , en funció del país de destinació , que podrà ser incrementada amb 100 euros per a estudiants que hagin estat beneficiari d’una beca general. També, els estudiants que realitzen pràctiques obtindran 100 euros addicionals. El pagament serà únic , una vegada que hagi començat l’estada i prèvia presentació d’un certificat que justifica la incorporació a la institució educativa de destinació o empresa en què es realitzaran les pràctiques (Ho explacava fa unes setmanes a Ara Wert vol potenciar l’Erasmus+).

Podeu llegir al BOE l’Ordre ECD/527/2014, de 1 d’abril, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la convocatòria d’ajudes Erasmus.es, finançades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, en el marc del Programa “Erasmus +”, per la mobilitat d’estudiants d’institucions d’educació superior i s’aprova la convocatòria en concurrència competitiva corresponent al curs acadèmic 2014-2015.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació