Enric I. Canela

Caldrà una profund canvi en l’educació. No és un problema de llei, és un problema d’actituds.

Noves dades de l’oficina estadística Eurostat: Espanya està per sobre de la mitjana de la UE en el percentatge de joves entre 30 i 34 anys que han completat l’educació universitària (el 40,7 % enfront del 36,8% de mitjana. Els resultats són molt millors entre les dones (48,4%) que entre els homes (36,1%).

Els països amb majors taxes de joves llicenciats són Irlanda (52,6%), Luxemburg (52,5%), Lituània (51,3%), Suècia (48,3%), Xipre (47,8%) i el Regne Unit (47,6%) Els pitjors resultats corresponen a Itàlia (22,4%), Romania (22,8%), Croàcia (25,9%) i Malta (26%).

Espanya és el país de la UE la taxa d’abandonament escolar prematur entre els joves de 18 a 24 anys més elevada.

Abandonen un el 23,5%, mentre que la mitjana comunitària és de l’11,9 %. Per darrere d’Espanya, es troben Malta (20,9%), Portugal (19,2%), Romania (17,3%) i Itàlia (17%).

La taxa d’abandonament escolar espanyola ha caigut 7,3 punts des del 2005 (del 30,8% al 23,5%). La taxa d’abandonament és més alta entre els homes (27%) que entre les dones (19,9%).

Els països de la UE amb menors taxes d’abandonament escolar són Croàcia (3,7%), Eslovènia (3,9%), República Txeca (5,4%) i Polònia (5,6%).

Catalunya està pitjor que la mitjana espanyola.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació