Lleis inútils


Enric I. Canela

M’ha sembla que podria tenir interès adreçar-vos a l’article de Jose Manuel López Nicolás en el seu magnífic bloc SCIENTIA: ¿Es el artículo 38 de la Ley de Ciencia un brindis al sol? [Vídeo].

Per recordar:

Article 38. Cultura científica i tecnològica.

1. Les administracions públiques han de fomentar les activitats conduents a la millora de la cultura científica i tecnològica de la societat a través de l’educació, la formació i la divulgació, i han de reconèixer adequadament les activitats dels agents del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació en aquest àmbit.

2. En els plans estatals de recerca científica i tècnica i d’innovació s’han d’incloure mesures per a la consecució dels objectius següents:

  1. Millorar la formació científica i innovadora de la societat, per tal que totes les persones puguin en tot moment tenir criteri propi sobre les modificacions que tenen lloc en el seu entorn natural i tecnològic.
  2. Fomentar la divulgació científica, tecnològica i innovadora.
  3. Donar suport a les institucions involucrades en el desenvolupament de la cultura científica i tecnològica, mitjançant el foment i la incentivació de l’activitat de museus, planetaris i centres divulgatius de la ciència.
  4. Fomentar la comunicació científica i innovadora per part dels agents d’execució del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.
  5. Protegir el patrimoni científic i tecnològic històric.
  6. Incloure la cultura científica, tecnològica i d’innovació com a eix transversal en tot el sistema educatiu.

Naturalment, la resposta és evident, no fem res. Fa maco.

Espanya fa dos tipus de llei, amb grans debats. Unes serveixen per fastiguejar-nos la vida, especialment si som catalans, allò de l’homogeneïtzació que normalment destrueix el model que funciona a Catalunya i que els catalans hem triat. Les altres no serveixen per a res perquè mai no van dotades dels recursos econòmics necessaris ni tampoc de les mesures administratives complementàries. Aquesta llei, la de la Ciència, forma part, bàsicament, de les segones. Una llei absolutament inútil. Això sí, tots els redactors entusiasmats per quan maca havia quedat.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació