Enric I. Canela

L’article que llegia és Supermestres contra el fracàs escolar. Subtitula que el govern i les universitats potencien la formació dels docents com a eina per millorar resultats i que els pedagogs avalen l’aposta, però alerten que calen altres polítiques i aturar les retallades.

El govern pretén reduir 460 places de magisteri amb l’objectiu d’elevar la nota de tall. Amb les 190 places de la doble titulació que diverses universitats catalanes han posat en marxa, educació infantil i primària, d’una durada de cinc anys, classes d’anglès i pràctiques a l’estranger pretenen augmentar la qualitat. Hi en marxa el tercer curs de formació de directors per dotar-los de més eines. Ensenyament vol elevar ell nivell d’anglès dels docents. Caldrà que els estudiants hagin aprovat les llengües per poder accedir a la carrera, També els estudiants hauran de superar una prova d’aptitud per accedir a la carrera.

Tot plegat està molt bé. Segurament si hi hagués una determinada ponderació de les notes d’entrada la cosa milloraria aviat.

També publica el diari El Punt AVUI una entrevista amb Alison Margaret Peacock (Londres, 1959), coautora del llibre Creating learning without limits, obra de referència en el camp de la creativitat en l’educació. Mestra de formació, professió i vocació, és membre del Royal Society Vision Committee, de la comissió del Royal College of Teaching i directora de la Wroxham Teaching School.

Recomanable l’entrevista que titula el diari “Al pupitre amb un llapis no s’aprèn“. Destaca les frases “Els mestres tenen més marge de maniobra per ser creatius a l’aula del que es pensen”, “Els governs estan obsessionats amb les proves PISA, que no són justes” i “Els rànquings no són útils”

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació