Enric I. Canela

Llegia que el Govern ha aprovat la creació de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, que té per objectiu la recerca, la promoció i la protecció de la cuina i les activitats gastronòmiques pròpies de les diferents comarques de Catalunya. La nova corporació de dret públic abordarà també l’estudi i la promoció de les ciències de la nutrició, per potenciar-ne la integració dins l’estructura sanitària i social amb la finalitat de millorar la salut i el benestar dels ciutadans.

La nova Acadèmia, que actuarà com a òrgan assessor dels organismes públics de Catalunya, s’organitzarà en una Assemblea i una Taula Directiva. Un cop nomenats els acadèmics titulars i de número, la corporació haurà de convocar, en el termini de sis mesos, una reunió extraordinària per tal d’aprovar els estatuts i elegir els membres de la Taula Directiva.

Alhora, el desenvolupament de les ciències de la nutrició cada vegada té més rellevància dins la nostra societat, i és objecte d’estudi. La professió de dietista-nutricionista està definida en el nostre ordenament jurídic com a professió sanitària titulada. Així, els professionals que exerceixen la professió potencien que la nutrició sigui un mitjà adequat per a la millora de la salut i el benestar de la ciutadania i perquè aquesta s’integri dins l’estructura sanitària i social des de les perspectives científica, cultural, laboral investigadora i docent.

Esperem a veure a qui hi posen. Primer llegirem el decret de creació i després la resta. Ho espero, d’això sé alguna cosa.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació