Enric I. Canela

Fa un parell de dies es va publicar al DOGC una estranya convocatòria: RESOLUCIÓ ECO/1453/2014, de 19 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria de projectes acadèmics estratègics de millora de la qualitat, l’eficiència i la internacionalització per a l’any 2014 (EMQEI).

Diu que el màxim a finançar per projecte són 30.000 euros i temps fins final de juliol per presentar-los. Es tracta de donar suport a projectes específics i estratègics que tinguin com a finalitat fer un salt significatiu cap a la millora en l’oferta d’estudis de grau i de màster oficials que ofereixen les universitats del sistema universitari de Catalunya.

Les línies prioritàries d’actuació són:

  • Adequació dels currículums: racionalització de l’accés als graus amb un temps inicial comú respectant que les titulacions de sortida puguin ser diferents.
  • Increment de la capacitat dels estudiants per articular itineraris propis.
  • Oferta d’estructura de grau i màster integrat en col·laboració amb universitats europees de referència.
  • Contribució a la mobilitat de PDI i d’estudiants entre les universitats de Catalunya.
  • Major implicació dels principals ocupadors potencials dels futurs graduats i dels col·legis i d’altres associacions professionals.
  • Actuacions per incrementar l’oferta de pràctiques externes en empreses i institucions locals i internacionals.
  • Afavoriment de la millora de la qualitat, l’eficiència i la internacionalització de l’oferta d’estudis com a l’articulació de graus o màsters de sistema.
  • Simplificació de l’organització acadèmica i de suport a l’activitat acadèmica de les universitats.

Si aquest fos el meu àmbit de treball, em concentraria en potenciar màsters internacionals.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació