- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Projectes acadèmics estratègics

Enric I. Canela

Fa un parell de dies es va publicar al DOGC una estranya convocatòria: RESOLUCIÓ ECO/1453/2014, de 19 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria de projectes acadèmics estratègics de millora de la qualitat, l’eficiència i la internacionalització per a l’any 2014 (EMQEI) [2].

Diu que el màxim a finançar per projecte són 30.000 euros i temps fins final de juliol per presentar-los. Es tracta de donar suport a projectes específics i estratègics que tinguin com a finalitat fer un salt significatiu cap a la millora en l’oferta d’estudis de grau i de màster oficials que ofereixen les universitats del sistema universitari de Catalunya.

Les línies prioritàries d’actuació són:

Si aquest fos el meu àmbit de treball, em concentraria en potenciar màsters internacionals.