Un matí molt productiu


Enric I. Canela

Avui hem tingut el Claustre que ja havia anunciat (veure Fem un claustre per decidir que Nadal sigui no lectiu). Com era d’esperar, hem passat un matí per aprovar una resolució que diu: «La reforma global de centres i departaments de la UB que està en procés, afecta els elements bàsics de funcionament de la nostra universitat i és suficientment important com per requerir el seu anàlisi als diferents òrgans col·legiats dels centres i departaments per a que puguin debatre-la i fer les propostes que considerin oportunes. Per això, aquest claustre sol·licita que les directrius que determinen aquesta reforma no se sotmetin a aprovació al Consell de Govern de juliol i s’enviïn als centres i departaments per la seva anàlisi, discussió i elaboració de propostes durant el primer trimestre del pròxim curs 2014-2015».

El calendari orientatiu que apareix al document de reforma penjat al web de la UB el 20 de juny diu:

— Lliurament de documentació, presentació i discussió sobre el primer esborrany de la memòria de la proposta de reforma d’estructures i d’organització administrativa de la UB (Conferència de Degans extraordinària i monogràfica del 19 de juny de 2014)

— Obertura al web de la Universitat de Barcelona d’un espai específic sobre la reforma d’estructures i de l’organització administrativa (20 de juny de 2014)

— Lliurament de documentació, presentació i discussió sobre el segon esborrany de la memòria de la proposta de reforma d’estructures i d’organització administrativa de la UB, prèvia incorporació, si escau, dels suggeriments plantejats pels degans i deganes i la directora d’escola (Consell de Govern del 17 de juliol de 2014)

— Informació al Claustre sobre el contingut del segon esborrany de la memòria de la proposta de la reforma proposta de reforma d’estructures i d’organització administrativa de la UB, presentat al Consell de Govern (Claustre del 23 de juliol de 2014)

— Informació al Consell Social sobre el contingut del segon esborrany de la memòria de la proposta de la reforma proposta de reforma d’estructures i d’organització administrativa de la UB (Consell Social del 24 de juliol de 2014)

— Posada en marxa d’activitats de difusió i debat obert a tots els membres de la comunitat universitària, per tal que puguin plantejar els seus suggeriments i observacions, així com per part dels membres dels òrgans de govern i representants del personal i estudiants, sobre el segon esborrany de la memòria de la proposta de reforma d’estructures i d’organització administrativa de la UB (del 20 de juny a l’11 d’octubre de 2014)

— Ponderació per l’equip rectoral dels suggeriments rebuts sobre el segon esborrany de la memòria de la proposta de la reforma d’estructures i de l’organització administrativa de la UB i, si escau, incorporació al document final del marc de referència de la reforma (fins al 25 d’octubre de 2014)

— Presentació al Consell de Govern de la memòria del projecte de reforma d’estructures i de l’organització administrativa de la UB, per al debat i l’aprovació (4 de novembre de 2014)

Com es pot veure, en el darrer punt diu “debat i aprovació el 4 de novembre de 2014”. És la proposta. Ja es veu que això és el primer trimestre del curs 2014-2015. Cal dir que és poc probable que els propis ritmes d ela discussió no facin endarrerir aquesta data. Total, som on érem, però els diaris diuen que s’ha endarrerit (La Universidad de Barcelona amplia a 2015 el plazo para debatir su reforma i El Claustro de la UB pide más tiempo para debatir la reestructuración). Tots contents.

2 respostes a “Un matí molt productiu”

 1. a 08 jul. 2014 a les 10:37 José Díez

  Cito la cita:

  “— Posada en marxa d’activitats de

  difusió i debat obert a tots els membres de la comunitat universitària, per tal que puguin plantejar els seus suggeriments i observacions,

  així com per part dels membres dels òrgans de govern i representants del personal i estudiants, sobre el segon esborrany de la memòria de la proposta de reforma d’estructures i d’organització administrativa de la UB (del 20 de juny

  a l’11 d’octubre de 2014)”

  Com es pot veure, el termini per debatre la reforma a la comunitat universitària es l’11 d’octubre. Si això correspon o no a la resolució aprovada es veurà al pròxim Claustre.

 2. […] ha estat un dia de Claustre a la UB. En fem un munt. L’altre dia vaig escriure Un matí molt productiu perquè vam fer un Claustre que ens podíem haver estalviat, perquè el tema es debatia avui amb la […]

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació