Enric I. Canela

Del Reial Decret de Creació i Reconeixement d’Universitats fa dies que se’n parla, amb poca transparència tot i que fa pocs mesos van aprovar una llei de transparència (veure Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern). Ho dic perquè en altres èpoques, en les que no existia aquesta llei) apareixien esborranys i avant-projectes. Ara res de res. La premsa si que en sap de coses i les explica com vol. És el dret a la informació manipulada. Que fàcil seria donar la informació correcta. La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) tampoc col·labora gaire a la transparència. Té un Web per posar coses passades i, en general, triga massa a informar. Mal sistema d’informació. Clarament no és la CRUE 2.0.

Del decret tenim dues lectures periodístiques. Una ens la fa el diari El Mundo. Titular: Les CCAA podran revocar el permís de funcionament de les universitats públiques si no compleixen determinades exigències. El Ministeri actualitza en un esborrany les condicions de les universitats, les dóna de termini tres anys per adaptar-des de l’entrada en vigor del nou decret.

La normativa vigent és de l’any 1995. Amb la proposta, es manté l’obligació que les universitats ofereixin un mínim de vuit titulacions, que tinguin una ràtio d’un professor per cada 25 alumnes i es fixen les condicions dels docents per a cada titulació: un 50% de doctors per a ensenyaments de grau, un 70% de doctors per impartir màster o el 100% si estan orientats a tasca investigadora, i un 100% per als ensenyaments de doctorat.

L’altra la fa el diari El País. Titular: Educació elimina requisits per obrir noves universitats. Concretament l’exigència que les universitats cobreixin amb els seus títols les diferents branques del coneixement (Humanitats, Ciències i Tecnologia).

Hi ha més diferències, però em centro en això. Com que no he vist el decret, insisteixo, coses de la transparència, no puc dir massa coses. A mi no em sembla gaire important això de les diferents branques. En el seu dia es va posar per evitar que es creessin massa universitats privades. Una manera de posar traves. Fer Dret és més barat que Química. Jo no entenc aquest doble sistema, però és el que hi ha. Si fan una universitat privada d’elit que ensenya carreres socials, fantàstic sempre que ho facin bé. No cal que hi posin Bioquímica i la facin malament. El que si que s’ha d’exigir és recerca, altrament parlaríem d’acadèmies i d’avaluacions de la recerca. Jo sóc de deixar fer si s’acompleixen aquetes condicions, no cal que em posi disciplines diverses i facin trampes, que és el que passa.

De totes formes, en això cal vigilar no sigui que donem un pas més per acostar-nos a Amèrica Llatina. Bé, no massa perquè allà estan tancant les universitats dolentes. Potser en alguns llocs d’Espanya volen que se n’obrin.

Una resposta a “Facilitats per crear universitats”

  1. […] dia ja vaig comentar el que havia transcendit sobre el decret de creació de centres (veure Facilitats per crear universitats), no havia dit res del d’acreditació del professorat. Sembla, segons la secretària […]

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació