Archive for setembre 15th, 2014

Enric I. Canela L’article 32 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats diu: Article 32 Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació. 1. S’autoritza la creació de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, d’acord amb les previsions de la Llei d’agències estatals per a la millora dels serveis públics, […]

Enric I. Canela Llegia que el darrer curs, les beques per a estudiants universitaris i no universitaris es van reduir en 75 milions d’euros respecte al 2012-13. Així ho reflecteix l’última estadística sobre el sistema educatiu que es publica amb l’inici de curs. Al 2013-14, es van dedicar 1.408 milions d’euros (davant els 1.483 milions […]

Enric I. Canela Recercat ha publicat en el darrer número, el 100, l’article La recerca a Catalunya. On érem, on som: 2005-2014. Resumeix: En els darrers deu anys, la recerca a Catalunya ha seguit una estratègia basada en tres eixos principals: la creació i la consolidació dels centres de recerca, la construcció de grans infraestructures […]