Enric I. Canela

La COSCE ja ha fet un informe d’urgència sobre la inversió en R+D en el Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per 2015.

El resum que fan és:

  • En xifres globals el pressupost creix un 4,24%.
  • Mentre els fons no financers es redueixen en 7 M €, els financers augmenten en 267,70 M € (7,17%), dels quals 220 M € (+ 64,13%) són per a préstecs enquadrats com a recerca industrial militar (encara que pugui ser de doble ús).
  • No es pot dir que s’aposti per la R + D + I com a motor de creixement sinó que es consoliden les pèrdues d’anys anteriors. Amb aquestes taxes de creixement es necessitarien moltíssims anys per recuperar els nivells de 2009.

Amoïna molt: Per contra, els que més baixen són el 467C, “Recerca i desenvolupament tecnològic industrial “(- 31 milions) i el 463B,” Foment i coordinació de la recerca científica i tècnica “(- 21 milions).

Creuen que aquesta política es relaciona amb una dificultat o impossibilitat d’accés dels centres públics i universitats, i amb la més que probable no execució de bona part dels fons, de manera que se segueix reproduint la ficció d’un pressupost destinat a una part important portat a no ser gastat. Finalment, lamenten que baixi, encara que lleument, els diners destinats a programes de recerca atès que les retallades havien estat molt serioses, això és particularment destacable.

Greu molt greu.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació